Ga naar content
Laatst bijgewerkt op 9 juli 2024 om 16:19
In het kort
  • Dividend is een deel van de winst dat bv’s en nv’s uitkeren aan aandeelhouders als inkomen, belast met dividendbelasting.
  • Dividendbelasting is een voorheffing op het inkomen uit dividend. Het tarief blijft in 2022 en 2023 15%, aftrekbaar bij inkomstenbelasting.
  • Aandeelhouders met aanmerkelijk belang (min. 5% aandelen) betalen 26,9% inkomstenbelasting over dividend, waarvan verrekende dividendbelasting.

Ben je aandeelhouder van een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv)? Dan ben je mede-eigenaar. En heb je dus recht op dividend als er winst is gemaakt. Slapend rijk worden! Of toch niet? Want hoe zit het met dividendbelasting? Ontdek wat er allemaal bij een winstuitkering komt kijken.

Wat is dividend?

We begrijpen dat de colleges economie alweer even geleden zijn. Dus hoe zit het ook alweer? Dividend is een ander woord voor winstuitkering. Je spreekt dus van dividend, als een bv of nv een deel van de gemaakte winst uitbetaalt aan haar aandeelhouders.

Wat is dividendbelasting?

Omdat dividend een vorm van inkomen is, mag de ontvanger daarover belasting betalen. De vennootschap die het dividend uitkeert, houdt de dividendbelasting in en draagt dit af aan de Belastingdienst. Wat aandeelhouders op hun rekening krijgen, is dus netto dividend.

Waarom dividendbelasting?

De wet op de dividendbelasting stamt uit 1965. Dat was nodig, want er werd op grote schaal gesjoemeld met het ontduiken van inkomstenbelasting. Slimme directeur-grootaandeelhouders (DGA) kozen namelijk voor een laag salaris en een hoog dividend. Hun inkomen viel zo in een lager belastingtarief. Boefjes.

Voorheffing dividendbelasting

In feite is dividendbelasting een voorschot, of voorheffing. Hoe zit dat? Bij je inkomstenbelasting wordt dividend uit aandelen gezien als inkomen. Je geeft dit aan in box 1 en het belastingtarief is 26,9% (2023). Maar goed nieuws, want de ingehouden dividendbelasting mag je hier als voorschot weer aftrekken. Ben je geen particuliere aandeelhouder, maar een bv of nv? Dan verreken je de dividendbelasting met de vennootschapsbelasting.

Cashdividend of aandelendividend?

Meestal keren bedrijven één keer per jaar dividend uit, nadat de jaarcijfers bekend zijn. Maar een onderneming kan dat ook elk kwartaal, of zelfs elke maand doen. Zo’n tussentijdse betaling noem je een interim-dividend en is in feite een voorschot op de jaaruitkering.

Een vennootschap kan dividend op twee manieren uitkeren:

  • Cashdividend: winstuitkering in geld
  • Aandelendividend: winstuitkering in extra aandelen

Voor de berekening van dividendbelasting neem je voor het aandelendividend de tegenwaarde in geld. Aandelendividend wordt nooit alleen, maar altijd in combinatie met cashdividend uitgekeerd. Zo wordt voor beide winstuitkeringen de belasting ingehouden op het cashdividend.

Deelnemingsdividend of beleggingsdividend?

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen twee soorten dividend, voor de toepassing van dividendbelasting:

  • Deelnemingsdividend: dit is voor wie 5% of meer van de aandelen van de vennootschap bezit. Hiervoor geldt meestal een inhoudingsvrijstelling. Dat betekent dat je minder of zelfs geen dividendbelasting betaalt. Niet te vroeg juichen, je dividend wordt op een andere manier belast (zie verderop: aanmerkelijk belang). 
  • Beleggingsdividend is voor wie minder dan 5% van de aandelen van de vennootschap bezit. Hiervoor gelden de normale regels, dus de onderneming betaalt wel dividendbelasting en doet aangifte. Bij de voorbeelden in dit artikel gaan we uit van beleggingsdividend.

Tarieven dividendbelasting 2022 en 2023

In 2022 was het tarief voor dividendbelasting 15%. Ook in 2023 blijft het tarief 15%. 

Vrijwel elk land kent zo’n soort belasting, maar de tarieven verschillen flink. In België betaal je bijvoorbeeld 30%, in Portugal 28% en in Duitsland 25%. Landen waar je minder hoeft af te tikken dan in Nederland zijn bijvoorbeeld Griekenland (10%), Kroatië (10%) en Bulgarije (5%). In landen als Monaco en de Canarische eilanden betaal je helemaal geen dividendbelasting.

Dividendbelasting in het buitenland
Waar we het in Nederland over dividendbelasting hebben, noemen ze dat in Vlaams België roerende voorheffing en in het Caribische gebied opbrengstbelasting.

Internationaal dividendbelasting betalen

Een bv of nv draagt dividendbelasting af in het land waar het staat ingeschreven. Die tarieven verschillen sterk per land. Krijg jij als Nederlander dividend uitgekeerd op buitenlandse aandelen? Dan draag je dankzij internationale belastingverdragen vaak maar 15% af. Buitenlandse dividendbelasting tot 15% verreken je met je vermogensrendementsheffing in box 3. Wordt er toch meer ingehouden? Dat vraag je terug bij de buitenlandse belastingdienst met het formulier ‘Verzoek teruggaaf dividendbelasting’.

Dividendbelasting voor buitenlanders

Is je vennootschap gevestigd in Nederland en heb je buitenlandse aandeelhouders? Dan kunnen zij vrijstelling krijgen voor het betalen van dividendbelasting in Nederland. Gebruik daarvoor dit formulier. Vervolgens geven ze het dividend aan in het land waar ze wonen.

Voorbeeld dividendbelasting berekenen

Je kapperszaak “Koppie Right bv” heeft in totaal 1.000 aandelen uitgegeven. Na een goed jaar heb je 4 ton netto winst gedraaid (ambitie!). Je bent in een goede bui en besluit 50% van de winst uit te keren. Die winstuitkering van € 200.000 komt neer op € 200 dividend per aandeel. Voor elk aandeel maak je € 30 (15%) over aan de Belastingdienst en € 170 (85%) aan de aandeelhouder.

Pay-out ratio
De pay-out ratio is hoeveel van de netto winst wordt uitgekeerd als dividend. Bij een ratio van 50% gaat de helft van de gemaakte winst naar de aandeelhouders. Meestal gebeurt dit direct na bekendmaking van de jaarcijfers.

Aanmerkelijk belang in box 2

De Belastingdienst spreekt van aanmerkelijk belang (AB) als je minimaal 5% van de aandelen, of van het stemrecht in een bv of nv hebt. Dat is vaak het geval als je eigenaar of directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent. Aan jou uitgekeerd dividend valt voor de fiscus dan onder ‘reguliere voordelen’ in box 2. Daar betaal je 26,90% belasting (2023) over het brutobedrag van de winstuitkering. Eventueel ingehouden dividendbelasting mag je hiermee verrekenen in je aangifte inkomstenbelasting, waardoor je slechts 11,90% (26,90% min 15%) extra betaalt.

Voorbeeld aanmerkelijk belang berekenen

Als voorbeeld gaan we weer uit van Koppie Right bv. Je bezit zelf 100 van de 1000 aandelen. Dat is 10% van het totaal, dus je hebt aanmerkelijk belang. Dankzij de goede bui van, euh… jezelf, krijg je netto 100 x € 170 = € 17.000 dividend overgemaakt. De bv heeft € 3.000 ingehouden en namens jou overgemaakt aan de Belastingdienst. In je aangifte geef je het bruto dividend aan van € 20.000. Hierover betaal je 26,90% (= € 5.380) inkomstenbelasting. De ingehouden € 3.000 dividendbelasting mag je hier mee verrekenen.

Aangifte dividendbelasting

Een bedrijf dat dividend uitkeert, moet dat binnen een maand bij de Belastingdienst aangeven. Je vindt het formulier aangifte dividendbelasting door daar zakelijk in te loggen. Ook de betaling van de dividendbelasting moet binnen die periode gebeuren.

Hoe betaal je dividendbelasting?

De vennootschap doet aangifte dividendbelasting met een digitaal aangifteformulier. Het betaalkenmerk en het rekeningnummer staan daar ook vermeld. Let op, dit rekeningnummer van de Belastingdienst is anders dan wat je gewend bent voor het betalen omzetbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Aangifte dividendbelasting te laat?

Doe je niet op tijd aangifte dividendbelasting, of betaal je te laat? Dan kan de vennootschap een naheffingsaanslag en een boete krijgen.

Veelgestelde vragen

Aandeelhouders van een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv) betalen dividendbelasting over ontvangen winstuitkering.

Dividendbelasting moet binnen een maand na de winstuitkering betaald zijn aan de Belastingdienst. Je hoeft daar zelf niets voor te doen, want dat doet de vennootschap die het dividend uitkeert.

De dividendbelasting is 15% (2023). Feitelijk betaal je zelf geen dividendbelasting, maar wordt het al door de vennootschap ingehouden op je winstuitkering. Je krijgt dus 85% van het bruto dividendbedrag uitgekeerd.

De vennootschap die de winst uitkeert, betaalt de dividendbelasting. Dat bedrag wordt ingehouden op je winstuitkering, dus wat je op je rekening ontvangt is netto.

Dividendbelasting is een voorschot, dat je aan het eind van het jaar weer als aftrekpost gebruikt. Als particulier verreken je de ingehouden dividendbelasting met de inkomstenbelasting. Als rechtspersoon verreken je de ingehouden dividendbelasting met de vennootschapsbelasting.

Disclaimer

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld met als enig doel behulpzame informatie verstrekken aan bezoekers. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Het is ook niet bedoeld als vervanging van persoonlijk financieel advies, raadpleeg bij vragen altijd een financieel adviseur.

Ook interessant