Ga naar content

In dit artikel:

  • Leverancierskrediet biedt ondernemers flexibiliteit door uitgestelde betalingen voor geleverde goederen of diensten, essentieel voor cashflowmanagement en groeiplannen.
  • Er bestaan twee soorten leverancierskrediet: B2B tussen ondernemers en B2C direct aan consumenten, elk met verschillende toepassingen en voorwaarden.
  • De kostenvoet van leverancierskrediet wordt bepaald door factoren zoals klantrelatie, risico op wanbetaling en lengte van de betalingstermijn, wat de financiële gezondheid van zowel leverancier als afnemer beïnvloedt.

Financiering zonder gedoe

  • Geen businessplannen of jaarcijfers
  • Aangevraagd in 5 min.
  • Binnen 1 dag op je rekening

Wat is de betekenis van leverancierskrediet?

Leverancierskrediet is een vorm van kortlopend krediet waarbij een leverancier de afnemer (de klant, of in dit geval: jij, de ondernemer) de mogelijkheid biedt om later te betalen voor geleverde goederen of diensten. Eigenlijk ga je een heel kortlopende lening aan bij je leverancier. Soms tegen een rentevergoeding. ‘Nu halen, later betalen!’, zou er zo een slogan voor kunnen zijn.

Op die manier houd je geld over om te groeien, kan je een moeilijke periode, waarin je bijvoorbeeld minder omzet draait, overbruggen of kan je als startende ondernemer het geld dat je ‘overhoudt’ eerst aan iets anders besteden. Het leverancierskrediet wordt vaak uitgedrukt in aantal dagen, wat aangeeft hoeveel tijd er zit tussen de levering van de goederen of diensten en de daadwerkelijke betaling.

Twee soorten leverancierskrediet

Er bestaan twee soorten leverancierskrediet: van ondernemer naar ondernemer (ook wel business to business of ‘b2b’ genoemd) en van ondernemer naar consument (ook wel ‘b2c’ genoemd). Zoals de naam al doet vermoeden leen je bij b2b kortstondig van een andere ondernemer. Men noemt dat ook wel productief leverancierskrediet. Bij b2c verstrekt een ondernemer het krediet direct aan de consument. Als je bijvoorbeeld bij een grote webwinkel iets bestelt en de optie ‘later betalen’ aanvinkt, dan is hier sprake van (ook wel ‘consumptief leverancierskrediet’ genoemd). 

Leverancierskrediet berekenen

Omdat het leverancierskrediet dat je hebt uitstaan bij leveranciers meestal in dagen wordt uitgedrukt, is het vrij eenvoudig te berekenen hoe groot de totale lening is. Om het leverancierskrediet te berekenen, deel je het totale bedrag aan openstaande leverancierskredieten (leningen) door de gemiddelde dagelijkse inkopen. Vervolgens vermenigvuldig je dit getal met het aantal dagen in een jaar (365) en voilà, je hebt het aantal dagen leverancierskrediet berekend.

Een concreet voorbeeld: stel, je hebt voor € 36.500 aan openstaande leverancierskredieten en je gemiddelde dagelijkse inkopen bedragen € 100. Dan bereken je het aantal dagen leverancierskrediet als volgt: (€ 36.500 / € 100) x 365 = 36,5 x 365 = 13.322,5 dagen. In dit geval bedraagt het aantal dagen leverancierskrediet dus 13.322,5 dagen. Let wel, dit is een extreem voorbeeld en het aantal dagen zal in de praktijk veel lager zijn.

Waarom kan leverancierskrediet aantrekkelijk zijn?

Het is een van de manieren om als ondernemer snel aan extra geld te komen. Je krijgt voorraad of diensten die je aanschaft namelijk zonder dat je er direct cash voor inlevert. Op die manier houd je tijdelijk cash over, waarmee je jezelf en je onderneming flexibiliteit verschaft. Dus of je beginnend ondernemer bent met minder liquide middelen, of juist even geld wil overhouden om te investeren: in beide gevallen kan het prettig zijn om een leverancierskrediet aan te vragen bij iemand waar je zaken mee doet. Zeker als de voorraad sneller verkoopt dan jij je leverancierskrediet moet terugbetalen. Bijkomend voordeel: er zit geen bank tussen die allemaal lastige vragen kan stellen. Als jij een goede band met je leverancier hebt, is een leverancierskrediet al snel een optie. Kijk wel altijd goed naar de voorwaarden die worden gesteld. Er zijn (helaas) ook nadelen en risico’s.

Wat zijn de risico’s van leverancierskrediet?

De flexibiliteit van leverancierskrediet kan aantrekkelijk zijn, maar wees je bewust van de risico’s. Als jij als ondernemer een uitgestelde betaling aangaat, is het belangrijk dat je zeker weet dat je de aangeschafte voorraad ook daadwerkelijk kunt verkopen. Als je met die partij blijft zitten, heb je én een restvoorraad, én een uitstaande schuld bij je leverancier. En als je die lening niet terug kunt betalen, krijg je naast eventuele oplopende boetes ook een imago als wanbetaler. Dat wil je natuurlijk niet! Zoals ze vroeger (misschien) zeiden: bezint eer ge met leverancierskrediet begint.

Wat is de kostenvoet leverancierskrediet?

De kostenvoet van het leverancierskrediet verwijst naar de kosten die jij betaalt om er gebruik van te maken. Dit kan bestaan uit rentekosten, administratiekosten en een ingecalculeerd risico op wanbetaling. De kostenvoet is een belangrijke factor voor leveranciers bij het bepalen van de voorwaarden van het leverancierskrediet. Een te hoge kostenvoet kan de leverancier namelijk in financiële problemen brengen. Zij baseren de rendementseisen vaak op een paar factoren:

1. De band die ze hebben met de afnemer

Ben jij kind aan huis en plaats je regelmatig grote bestellingen? Grote kans dat jij gunstigere voorwaarden krijgt voorgeschoteld dan een partij waar ze nog nooit mee samen hebben gewerkt. 

2. Het risico van wanbetaling

Wanneer een bedrijf nergens te boek staat als wanbetaler en er duidelijk sprake is van voldoende kredietwaardigheid, is de kans groot dat deze minder strenge voorwaarden krijgt voorgeschoteld dan een partij die dit wel heeft.

3. Hoe lang het duurt voor iemand alles heeft terugbetaald

Hoe langer de betalingstermijn die de leverancier aanbiedt, hoe hoger de kostenvoet van leverancierskrediet kan zijn. Dit komt doordat de leverancier een langere periode moet wachten op betaling en daardoor een compensatie wil voor het uitstel van ontvangen gelden.

Afnemerskrediet versus leverancierskrediet

Als het over leverancierskrediet gaat, hoor je soms ook de term afnemerskrediet vallen. Simpel gezegd is dat het omgekeerde van leverancierskrediet: als eerst de goederen worden betaald en later pas geleverd, spreken we van afnemerskrediet. Dat komt onder andere voor bij het afsluiten van abonnementen, waarbij je vaak vooruit betaalt. Of bij gespecialiseerde orders. Als een producent bijvoorbeeld een custom partij bedrijfskleding voor je maakt, kan die producent het financiële risico op die manier verlagen. Wanneer je als ondernemer vooruit betaalt, kan je soms een betalingskorting krijgen. Je verlaagt immers het risico van de leverancier en vergroot de cashflow. Daar mag best iets tegenover staan!

Overige vragen (of wat is bijvoorbeeld verstrekt leverancierskrediet?)

Als je nog vragen hebt, proberen we ze hier nog te beantwoorden. Wat is bijvoorbeeld verstrekt leverancierskrediet? Goed dat je het vraagt!

1: Wat is verstrekt leverancierskrediet?

Verstrekt leverancierskrediet is simpelweg het krediet dat door de leverancier aan zijn afnemers wordt aangeboden. Dit kan variëren van een kortlopend krediet, zoals een betalingstermijn van 30 dagen, tot langere betalingstermijnen van enkele maanden. Het is goed en belangrijk voor leveranciers om een balans te vinden tussen het aanbieden van aantrekkelijke betalingsvoorwaarden en het behouden van een gezonde cashflow.

2: Wat is leverancierskrediet en vreemd vermogen?

Leverancierskrediet is een vorm van ‘kort vreemd vermogen’ (een andere term voor schulden of verplichtingen die een bedrijf binnen een jaar moet aflossen). Andere voorbeelden van vreemd vermogen zijn achtergestelde leningen, commercieel krediet en klantenkrediet. Vooruitontvangen bedragen vallen ook onder vreemd vermogen, maar vertegenwoordigen geld dat een bedrijf al heeft ontvangen voor goederen of diensten die nog geleverd moeten worden.

3: Wat is afnemerskrediet op de balans?

Afnemerskrediet staat op de balans onder de post ‘kortlopende schulden’, aangezien het een schuld is die binnen een jaar moet worden afgelost. Kortlopende schulden maken deel uit van het totale vreemd vermogen op de balans.

Veelgestelde vragen

Verstrekt leverancierskrediet is simpelweg het krediet dat door de leverancier aan zijn afnemers wordt aangeboden.

Leverancierskrediet is een manier om als ondernemer snel aan extra geld te komen. Je krijgt de voorraad of diensten die je aanschaft namelijk zonder dat je er direct cash voor inzet. Op die manier hou je cash over, waarmee je jezelf en je onderneming rek, flexibiliteit, opties verschaft.

Er zijn eigenlijk twee soorten leverancierskrediet: van ondernemer naar ondernemer (ook wel business to business of ‘b2b’ genoemd) en van ondernemer naar consument (ook wel ‘b2c’ genoemd).

Leverancierskrediet is een vorm van kortlopend krediet waarbij de leverancier de afnemer (de klant, of in dit geval: jij de ondernemer) de mogelijkheid biedt om later te betalen voor geleverde goederen of diensten. 

Financiering, maar dan simpel

Doe vrijblijvend een aanvraag en ervaar het zelf.