Ga naar content

In dit artikel:

 • Wat houdt risicokapitaal in?
 • Wie loopt er dan risico?
 • Risico’s vs. rendement
 • Verschillende vormen van risicokapitaal
 • De bekendste risicokapitaalaanbieders
 • De voordelen van risicokapitaal
 • De nadelen van risicokapitaal

Financiering zonder gedoe

 • Geen businessplannen of jaarcijfers
 • Aangevraagd in 5 min.
 • Binnen 1 dag op je rekening

Heb je grootse plannen voor je onderneming, maar moet er eerst nog behoorlijk wat in geïnvesteerd worden voor je daadwerkelijk winst kunt maken? Eerder vertelde we je al welke verschillende financieringsvormen er dan mogelijk zijn. Zijn je plannen nogal gewaagd? Dan is risicokapitaal wellicht een goede optie om te overwegen. 

Wat houdt risicokapitaal in? 

Wanneer je voor risicokapitaal – ook luisterend naar namen als private equity en risicodragend vermogen – kiest, laat je een externe partij in jouw bedrijf investeren om de groei te bekostigen. Dit houdt in dat je een deel van je bedrijf verkoopt, maar er wel kapitaal (en vaak ook kennis en een prima netwerk) voor terugkrijgt om in je onderneming te stoppen. Deze manier van investeren wordt vaak gebruikt bij hypermoderne tech-startups of unicorns. Overigens speelt de investeerder niet alleen de rol van sugar daddy. Hij of zij speelt ook een rol in het begeleiden en sturen van jou als ondernemer. 

Wie loopt er dan risico?

Wellicht schrikt het woord ‘risico’ je in eerste instantie af. Begrijpelijk, maar de verschaffer van het risicokapitaal is in dit geval degene die het meeste risico loopt. Deze persoon neemt namelijk het risico dat hij of zij, zijn of haar investering kwijtraakt, wanneer het toch niet helemaal gaat zoals gepland. 

Uiteraard zijn de investeerders zich bewust van dit gegeven en steken ze echt niet zonder een degelijk stukje research hun geld in een willekeurig bedrijf. Ze maken over het algemeen weloverwogen keuzes die afhangen van verschillende factoren. Denk aan de haalbaarheid van je businessidee, je concurrenten en natuurlijk ook jouw ondernemerskwaliteiten.   

Risico vs. rendement

Maar hoeveel risico lopen investeerders dan? En voor hoeveel rendement gaan zij? In principe is het een beetje als beleggen: investeerders verlagen een hoger rendement naarmate zij meer risico’s nemen. Is het risico dat ze lopen lager, dan nemen ze uiteraard ook genoegen met minder rendement. Meestal ligt dit rendement tussen de 10 en 30% van hun geïnvesteerde risicokapitaal. In hoeveel jaar ze dit willen realiseren? Dat moet je aan de risico-investeerder in kwestie vragen.

Verschillende vormen van risicokapitaal

Er bestaan verschillende vormen van risicokapitaal. Welke vorm voor jouw bedrijf interessant is, hangt onder andere af van de fase waarin je bedrijf zich bevindt. 

Aandelenparticipatie of vreemd vermogen

Zo kun je kiezen voor risicokapitaal in de vorm van een aandelenparticipatie of vreemd vermogen, oftewel een langlopende lening. Dit komt in feite neer op het volgende: in ruil voor de investering in jouw bedrijf en het bijbehorende risico dat de betreffende investeerder loopt, verlangt hij of zij een percentage aandelen van jouw bedrijf. Op die manier delen de investeerders mee in de winst én het verlies. Daarbij is het vaak ook gebruikelijk dat de investeerders zeggenschap willen hebben. Logisch, ze hebben er net een smak geld ingestopt en willen ook wel een beetje invloed hebben op wat ermee gebeurt. Wees niet bang dat ze bij elke vergadering zullen aanschuiven en overal hun fiat op moeten geven, maar de belangrijkste ondernemersbeslissingen moet je toch echt met je investeerders afstemmen. Leuk of niet: it’s part of the game

Achtergestelde lening

Een andere vorm van risicokapitaal is de zogenaamde ‘achtergestelde lening’. Het voordeel van deze financieringsvorm is dat je de lening pas hoeft terug te betalen als alle andere schulden zijn betaald, mocht je onderneming failliet gaan. Dit betekent dus wel dat de investeerder meer risico loopt en daardoor meestal ook een hogere rentevergoeding eist. Daarentegen is jouw bedrijf met een achtergestelde lening een stuk aantrekkelijker voor andere investeerders. Ook voor een bank, aangezien zij zo’n lening (onder bepaalde voorwaarden) als eigen vermogen beschouwen. 

Wie zijn de bekendste risicokapitaalaanbieders? 

Maar hoe kom je dan aan risicokapitaal? Oftewel: bij welke persoon of instantie kun je aankloppen? We zetten de 4 gebruikelijkste manieren voor je op een rijtje: 

 • Familie en vrienden: het voordeel van investeerders binnen de familie- en vriendenkring is dat ze gemakkelijk te vinden zijn en dat er meestal sprake is van een acceptabele rente, onderpand of aandelenruil. Daarnaast zijn deze investeringen fiscaal gezien vaak erg interessant. 
 • Informal investors: gaat het om grotere risicodragende investeringen, dan kom je al snel uit bij particuliere investeerders. Ook wel informal investors of Business Angels genoemd. Dit zijn meestal vermogende (ex-)ondernemers die zelf een bedrijf hebben (gehad) en de winst hiervan in een nieuw bedrijf willen stoppen. Het voordeel hiervan is dat ze niet alleen financieel gezien interessant zijn, maar ook qua netwerk en kennis. Maar… houd er rekening mee dat daar vanuit hun kant ook weer een hogere rendementsverwachting bij komt kijken. 
 • Venture capitalists: daarnaast kun je je ook richten op bedrijven die risicokapitaal verstrekken, oftewel: venture capitalists of participatiemaatschappijen. Deze zijn vergelijkbaar met Business Angels, met eveneens veel kennis en een groot netwerk, alleen gaat het hier om hogere bedragen en dus ook om een hoger rendement én meer inspraak vanuit hun kant. Let wel op: deze verstrekkers investeren voornamelijk in innovatieve bedrijven die naar verwachting snel groeien (dus sneller rendement opleveren). 
 • Crowdfunding: een methodedie meer en meer gebruikt wordt, ook wel ‘equity crowdfunding’ genoemd. Hierbij koopt het publiek (het recht op) aandelen, om op die manier te investeren in de onderneming en zo voor een klein deel mede-eigenaar te worden. Het nadeel hiervan is dat je als ondernemer je financiële huishouding vaak zowel privé als zakelijk openbaar moet maken aan ‘de crowd’. 

De voordelen van risicokapitaal 

Minder financiële zorgen

Het voornaamste voordeel van risicodragend kapitaal is dat je als ondernemer minder financiële zorgen hebt, onder andere omdat er geen terugbetalingsverplichting geldt. Het deel dat je normaal gesproken weer zou moeten aflossen aan de lening, kun je in dit geval juist besteden aan andere dingen en de liquiditeit van je onderneming neemt niet af. 

Verstrekkers hebben meer geduld

Daarnaast heeft de verstrekker van het kapitaal over het algemeen veel meer geduld dan een bank. Ligt ook wel een beetje aan de relatie die je met deze verstrekkers hebt. Familie en vrienden of andere ondernemers hebben vaak wel geduld, maar bijvoorbeeld venture capitalists verwachten toch wel snel resultaat. So you know.

De nadelen van risicokapitaal 

Minder zeggenschap

Het grootste nadeel is dat je een stukje zeggenschap verliest. Aangezien de investeerders ook aandeelhouders worden van jouw bedrijf, zul je niet alleen de toekomstige winsten moeten delen, maar ook een deel van je zeggenschap. In zekere zin hebben zij ook een mening en invloed op de bedrijfsvoering. Uiteraard verschilt dit per bedrijf en per situatie, maar in principe hebben aandeelhouders het recht om algemene vergaderingen bij te wonen én invloed uit te oefenen. Dit hoeft natuurlijk geen probleem te zijn als jullie op één lijn zitten, maar het kan in sommige situaties wel voor frictie zorgen en tot vertraging in de besluitvormingen leiden.

Wil je dit niet, dan zijn er ook andere constructies mogelijk waarbij investeerders minder te zeggen hebben over jouw bedrijfsvoering. Onthoud wel dat een investeerder nou eenmaal wel íéts te zeggen wil hebben als hij of zij een flinke smak geld in jouw bedrijf steekt. 

Meer aandeelhouders = kleiner belang 

Wanneer je nieuwe aandelen uitgeeft, houden de andere aandeelhouders een relatief kleiner belang over. Ze hebben hierdoor niet alleen minder te zeggen, maar krijgen uiteindelijk ook minder dividend uitgekeerd. 

Open eind 

Een bancaire financiering stopt zodra de lening is terugbetaald, terwijl er bij risicokapitaal sprake is van een open einde. De investeerder bepaalt namelijk zelf wanneer hij eruit stapt. Ze leefde nog lang en.. Ooh nee. 

Financiering, maar dan simpel

Doe vrijblijvend een aanvraag en ervaar het zelf.