Ga naar content

Daarnaast vertellen wij je hoe je werkkapitaal financiering kunt aanvragen bij ons. Ontdek waarom het belangrijk is en wat de mogelijkheden zijn om er voldoende van te verzamelen om jouw bedrijf gezond te houden.

Wat is werkkapitaal? Het is het geld dat je gebruikt om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Je betaalt er leveranciers van, keert er salarissen mee uit en verricht bijvoorbeeld onderhoud. Daarnaast kun je er voorraden mee aanvullen en andere operationele kosten betalen.

TIP:

Op zoek naar de economische uitleg? Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraad, debiteuren, liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en kortlopende schulden).

Werkkapitaal

Met het werkkapitaal kun je de dagelijkse uitgaven voldoen. Zou je daar een tekort aan hebben? Je kunt dan jouw rekeningen niet meer voldoen of de medewerkers niet meer uitbetalen. Het zijn lastige situaties, waarin je gemakkelijk in de problemen kunt komen. Het is daarom belangrijk om er voldoende van achter de hand te houden.

Let op:
Te weinig werkkapitaal is lastig, maar te veel is ook niet goed. Met name in beursgenoteerde ondernemingen proberen aandeelhouders het kapitaal klein te houden, omdat dit concreet geen geld oplevert. Het cash geld laten zij liever uitkeren als dividend.

Werkkapitaal aanvragen: hoeveel heb je nodig?

Je kunt inzichtelijk maken welke operationele kosten je hebt, bijvoorbeeld gedurende een maand of een kwartaal. Kijk vervolgens goed naar de debiteuren, de voorraad en de crediteuren. Je kunt op die manier berekenen hoeveel werkkapitaal je nodig hebt om in die periode niet in de financiële problemen te komen.

Debiteuren

Duurt het lang voordat klanten jouw facturen betalen? Als je lang op jouw geld moet wachten zal je daar een hoger werkkapitaal tegenover moeten zetten. Je voorkomt daarmee dat jij de dagelijkse kosten niet kunt betalen, omdat de inkomsten van klanten lang op zich laten wachten.

Voorraden

Werk je met een relatief grote voorraad? Het vraagt om een groter werkkapitaal. Als je de voorraad sneller zou verkopen en kleiner zou houden levert dat sneller geld op, waarmee je het kapitaal gaandeweg kunt aanvullen. Je hoeft er dan minder van achter de hand te houden, terwijl het kapitaal juist groter moet zijn bij een enorme voorraad die je niet snel verkoopt.

Crediteuren

Via de crediteuren heb je zelf enige invloed op de hoogte van het werkkapitaal. Wacht je langer met het betalen van crediteuren? Het kapitaal wordt groter. Houd er wel rekening mee dat de openstaande facturen uiteindelijk betaald moeten worden, waardoor het werkelijk beschikbare kapitaal kleiner is.

Gebruik: mogelijkheden met werkkapitaal

Benieuwd hoe je het nettowerkkapitaal of nettobedrijfskapitaal goed kunt gebruiken? Het is de verhouding tussen de beschikbare middelen en het kortlopende vreemd vermogen, de leningen met een korte looptijd. Je kunt dat geld gebruiken voor de dagelijkse operationele verplichtingen. Je kunt er voorraad mee inkopen, salarissen betalen en andere kosten voldoen waar je mee te maken krijgt. Het is belangrijk om goed in kaart te brengen hoe hoog die kosten zijn en na te gaan of je daarvoor voldoende kapitaal beschikbaar hebt. Je voorkomt daarmee dat je gedurende een maand of een kwartaal in de problemen komt, omdat er niet voldoende geld beschikbaar is.

Merk je dat het werkkapitaal niet groot genoeg is en je daar meer van nodig hebt? Als uit het werkkapitaalbeheer blijkt dat je tekort komt is het verstandig om daar op tijd actie op te ondernemen. Je kunt gebruik maken van een zakelijke financiering, waarmee je tijdelijk of structureel meer kapitaal beschikbaar maakt. Daarmee voorkom je financiële problemen, omdat je meer ruimte vrijmaakt om de operationele kosten te voldoen.

Een zakelijke lening aanvragen bij BridgeFund is snel, simpel én verantwoord.

Financiering, maar dan simpel

Doe vrijblijvend een aanvraag en ervaar het zelf.