Ga naar content

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat aflossen een keer niet lukt. Toch willen we er samen voor zorgen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Zorg er daarom allereerst altijd voor dat er voldoende saldo op je zakelijke bankrekening staat, zodat de automatische incasso kan worden afgeschreven en er geen achterstand kan ontstaan. 

Is er toch een keer iets mis gegaan? Geen man overboord, het kan de beste overkomen! Het hoeft niet direct een probleem te zijn, maar het is wél belangrijk om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Anne en Gijs staan dag in dag uit voor je klaar, om samen tot een oplossing te komen en eventuele verdere escalatie te voorkomen.

Als er een incasso mislukt, wat gebeurt er dan? 

We sturen altijd eerst een e-mail, met het verzoek om de achterstand direct te betalen. Daarnaast kunnen we de klant ook telefonisch benaderen met de vraag om aan de betaling van de achterstand te voldoen. Dit kan ook in de vorm van een betaallink die we via mail, sms of WhatsApp (06 3927 9416) versturen. Check altijd goed of het verzoek afkomstig van BridgeFund is, om eventuele fraude te voorkomen!

Blijft de betaling nog steeds uit? Dan moeten we helaas maatregelen treffen en kunnen wij ons beroepen op de afgesproken en door de klant verstrekte zekerheden, waaronder het openbaar maken van het pandrecht op de huidige en toekomstige roerende zaken en de huidige en toekomstige vorderingen en immateriële activa. 

Is er een betaalachterstand ontstaan van 21 of meer dagen? Dan kunnen we de overeenkomst beëindigen, rekening houdend met een termijn van 14 dagen. Wordt de lening hierna nog steeds niet afgelost? Dan wordt het resterende saldo, dat wil zeggen het saldo zoals deze was op het moment dat voor het eerst niet werd betaald, met 15% verhoogd als vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze verhoging heeft een minimum van € 250. Over het bedrag van die verhoging is de klant ook een boeterente verschuldigd van 2% per maand, naast de in eerste instantie afgesproken rente-, premie-, en/of opnamevergoeding. De kosten die wij maken voor het niet aflossen van de lening, de aanmaningen, incasso en deurwaarders en/of uitwinning van onderpand zijn ook voor de rekening van de klant.

In de vervelende gevallen dat het nodig is, zoals bij het incasseren van achterstanden, werken we samen met incassobureaus met een NVI-keurmerk of met advocaten die geregistreerd staan op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wat de situatie ook is, laten we er samen zo goed mogelijk voor zorgen dat de aflossing soepel verloopt. Voorzie je een probleem of achterstand? Neem tijdig contact met ons op.

Kom je ergens niet uit?

Wat de situatie ook is, laten we er samen zo goed mogelijk voor zorgen dat de aflossing soepel verloopt.

Voorzie je een probleem of achterstand?

Bel 085 401 6600 (ma-vrij van 09:00 – 18:00) of stuur een mailtje naar [email protected].