Ga naar content

Openbaarmaking van het pandrecht: wat betekent dat?

Als BridgeFund een pandrecht op een van haar klanten openbaar aan jou heeft gemaakt, houdt dat concreet het volgende in:

BridgeFund heeft een zakelijke lening of een zakelijk krediet verstrekt aan een klant en die klant is een bedrijf waar jij mee samenwerkt. Hoewel wij zeer zorgvuldig beoordelen wie wel of niet verantwoord kan lenen, is deze klant om verschillende redenen zijn of haar aflossingsverplichtingen helaas niet nagekomen, waardoor er een betalingsachterstand is ontstaan. Dat maakt deze partij in dit geval schuldenaar (pandgever) en BridgeFund de schuldeiser (pandhouder).

Deze betalingsachterstand is te groot geworden, waardoor wij ervoor gekozen hebben het pandrecht openbaar te maken. Het openbaar maken van het pandrecht houdt twee concrete dingen in:

  1. De klanten van onze klant, dat worden ook wel de panddebiteuren genoemd, worden op de hoogte gebracht van deze betalingsachterstand.
  2. De facturen die je normaal gesproken aan de desbetreffende partij betaalt, moeten nu rechtstreeks aan BridgeFund worden betaald.

Dit is volledig volgens de voorwaarden waar die partij akkoord mee is gegaan bij het aangaan van de bedrijfsfinanciering. Het pandrecht heeft uiteraard geen invloed op de bedragen van de facturen tussen jou en je klant. Enkel aan wie deze worden betaald.

Let op!
Betaal je de facturen toch rechtstreeks aan het desbetreffende bedrijf? Dan moet dit bedrag alsnog door jou aan BridgeFund worden betaald, omdat je dan niet bevrijdend hebt betaald. Oftewel: de contractpartij die een factuur moet betalen – in dit geval jij, als klant van onze klant – is door die betaling niet bevrijd van zijn verplichting uit de onderlinge overeenkomst. Je hebt de factuur pas bevrijdend betaald, wanneer deze is voldaan aan BridgeFund. Wij zijn juridisch gemachtigd om je hierop aan te spreken en dit uit hoofde van het pandrecht ook af te dwingen. De partij kan je na de betaling aan BridgeFund niet meer aanspreken op deze vordering.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact op met het Team Collections & Recovery van BridgeFund.

Zij zijn telefonisch bereikbaar via 085 401 6605 (ma-vrij van 09:00 – 18:00).