Blog BridgeFund Corona barometer kleinbedr…

Corona barometer kleinbedrijf

Het is bijna een jaar geleden sinds het coronavirus voor het eerst zijn tanden liet zien. Ondanks alle steunpakketten, initiatieven en goede bedoelingen hebben veel ondernemers nog steeds te lijden onder de pandemie. Massaontslagen en faillissementen van grote multinationals genieten wereldwijde aandacht, maar veel minder duidelijk zijn de gevolgen voor kleine(re) bedrijven zoals de bakker op de hoek of het plaatselijke transportbedrijf. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van het coronavirus voor het Nederlandse kleinbedrijf doen we daarom periodiek onderzoek onder meer dan vijfhonderd Nederlandse organisaties met maximaal vijftig medewerkers. De uitkomsten vind je hieronder.

Leestijd

6-7 minuten

In dit artikel lees je:

  • Impact coronacrisis op omzet kleinbedrijf
  • Liquiditeitstekort tweederde kleinbedrijf
  • Omzetverwachting 2020 per branche
  • Mogelijk liquiditeitstekort verschilt per branche
  • Kwart kleinbedrijf houdt rekening met mogelijk faillissement

Het lijkt erop dat het Nederlandse kleinbedrijf zich steeds beter weet aan te passen aan de nieuwe normaal. Verwachtte vorig kwartaal nog bijna zeventig procent een omzetdaling, nu stelt nog maar een derde van alle ondervraagden dat hun omzet in het laatste kwartaal van 2020 zal afnemen. Dit optimisme zien we ook terug in de sterke stijging van het aantal ondervraagden dat het aankomende kwartaal meer omzet verwacht te behalen: van zestien procent in Q2 2020 naar veertig procent nu.

Ondanks het groeiende optimisme over de omzet, is de cashflow voor veel ondernemers in het kleinbedrijf nog steeds een zorgenkind. Uit het onderzoek blijkt dat twee op drie ondervraagden vrezen voor een toekomstig liquiditeitstekort. Bij een op de vijf is er zelfs sprake van een acuut tekort. Volgens meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers bedraagt het uiteindelijke tekort ergens tussen de vijf- en vijftigduizend euro.

Eerder zagen we al dat het aantal ondervraagden dat het aankomende kwartaal minder omzet verwacht te draaien, fors is afgenomen. De verschillen tussen de afzonderlijke branches zijn echter groot. De bouw en de transportsector zijn het meest optimistisch, ongeveer de helft van de organisaties uit deze sectoren verwacht dit kwartaal qua omzet te groeien. Horecaondernemers zien de toekomst nog altijd somber in.

Naast de omzetverwachting, zijn er ook grote verschillen in cashflow tussen de verschillende branches. Van alle sectoren hebben voornamelijk de groothandelaren en de transportsector te kampen met acute liquiditeitstekorten. Opvallend genoeg is de angst voor een (toekomstig) tekort aan liquide middelen het minst aanwezig onder horecaondernemers.

Ongeveer een op de vijf ondernemers in het kleinbedrijf noemt de kans op een toekomstig faillissement: ‘mogelijk’. Vooral horecaondernemers zijn pessimistisch over het voortbestaan van hun onderneming, maar ook groothandelaren hebben het momenteel lastig; maar liefst zeven procent van hen stelt dat een faillissement in de nabije toekomst onvermijdelijk is.

Gerelateerde artikelen

Onderzoek impact corona op kleinbedrijf

Onderzoek impact corona op kleinbedrijf

Overal ter wereld heeft het bedrijfsleven te lijden onder de uitbraak van het coronavirus. Orders worden gecanceld, evenementen gaan niet door en in de meeste grote steden hebben organisaties, winkeliers en kleine ondernemers nog steeds te maken met strenge...

Onderzoek naar het leengedrag van ZZP’ers

Onderzoek naar het leengedrag van ZZP’ers

Het onderzoek is gedaan onder 1564 ZZP-ers die in de periode van 1 januari tot 30 juni 2019 een aanvraag voor een financiering hebben gedaan. Een groot deel van zelfstandige ondernemers die een zakelijke lening aanvragen bevinden zich in de bouw of...

BridgeFund haalt 1 miljoen op

BridgeFund haalt 1 miljoen op

Kleine stap op weg naar grote toekomst Voor leningen is het bancaire stelstel steeds vaker een no-go: te onzeker en traag. Gelukkig zijn er steeds meer online alternatieven voor kortlopend overbruggingskrediet. Om te investeren in groei, of om je bedrijf een niveau...

Financiering, maar dan simpel

Doe vrijblijvend een aanvraag en ervaar het zelf