Home > Blog > BridgeFund > Corona barometer 2: Impact…

Corona barometer 2: Impact op het kleinbedrijf

Hoe gaat het met het Nederlands kleinbedrijf?

ondernemer tijdens corona

In dit artikel:

  • Impact coronacrisis op omzet kleinbedrijf
  • Liquiditeitstekort tweederde kleinbedrijf
  • Omzetverwachting 2020 per branche
  • Mogelijk liquiditeitstekort verschilt per branche
  • Kwart kleinbedrijf houdt rekening met mogelijk faillissement

Financiering zonder gedoe

  • Geen businessplannen of jaarcijfers
  • Aangevraagd in 5 min.
  • Binnen 1 dag op je rekening

Het is bijna een jaar geleden sinds het coronavirus voor het eerst zijn tanden liet zien. Ondanks alle steunpakketten, initiatieven en goede bedoelingen hebben veel ondernemers nog steeds te lijden onder de pandemie. Massaontslagen en faillissementen van grote multinationals genieten wereldwijde aandacht, maar veel minder duidelijk zijn de gevolgen voor kleine(re) bedrijven zoals de bakker op de hoek of het plaatselijke transportbedrijf. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van het coronavirus voor het Nederlandse kleinbedrijf doen we daarom periodiek onderzoek onder meer dan vijfhonderd Nederlandse organisaties met maximaal vijftig medewerkers. De uitkomsten vind je hieronder.

Het lijkt erop dat het Nederlandse kleinbedrijf zich steeds beter weet aan te passen aan de nieuwe normaal. Verwachtte vorig kwartaal nog bijna zeventig procent een omzetdaling, nu stelt nog maar een derde van alle ondervraagden dat hun omzet in het laatste kwartaal van 2020 zal afnemen. Dit optimisme zien we ook terug in de sterke stijging van het aantal ondervraagden dat het aankomende kwartaal meer omzet verwacht te behalen: van zestien procent in Q2 2020 naar veertig procent nu.

Ondanks het groeiende optimisme over de omzet, is de cashflow voor veel ondernemers in het kleinbedrijf nog steeds een zorgenkind. Uit het onderzoek blijkt dat twee op drie ondervraagden vrezen voor een toekomstig liquiditeitstekort. Bij een op de vijf is er zelfs sprake van een acuut tekort. Volgens meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers bedraagt het uiteindelijke tekort ergens tussen de vijf- en vijftigduizend euro.

Eerder zagen we al dat het aantal ondervraagden dat het aankomende kwartaal minder omzet verwacht te draaien, fors is afgenomen. De verschillen tussen de afzonderlijke branches zijn echter groot. De bouw en de transportsector zijn het meest optimistisch, ongeveer de helft van de organisaties uit deze sectoren verwacht dit kwartaal qua omzet te groeien. Horecaondernemers zien de toekomst nog altijd somber in.

Naast de omzetverwachting, zijn er ook grote verschillen in cashflow tussen de verschillende branches. Van alle sectoren hebben voornamelijk de groothandelaren en de transportsector te kampen met acute liquiditeitstekorten. Opvallend genoeg is de angst voor een (toekomstig) tekort aan liquide middelen het minst aanwezig onder horecaondernemers.

Ongeveer een op de vijf ondernemers in het kleinbedrijf noemt de kans op een toekomstig faillissement: ‘mogelijk’. Vooral horecaondernemers zijn pessimistisch over het voortbestaan van hun onderneming, maar ook groothandelaren hebben het momenteel lastig; maar liefst zeven procent van hen stelt dat een faillissement in de nabije toekomst onvermijdelijk is.

Deel dit artikel:

Financiering, maar dan simpel

Doe vrijblijvend een aanvraag en ervaar het zelf.