Ga naar content
In dit artikel
Financiering zonder gedoe
  • Geen businessplannen of jaarcijfers
  • Aangevraagd in 5 min.
  • Binnen 1 dag op je rekening
Check je mogelijkheden

We hoeven het jou niet te vertellen: de coronacrisis was een mokerslag in het gezicht van praktisch alle ondernemers. In verschillende sectoren wisten getroffen bedrijven en ondernemers het hoofd maar nét boven water te houden, met name dankzij de steunpakketten van de Nederlandse overheid én de mogelijkheid om betalingen aan banken en de Belastingdienst uit te stellen. En dit beleid heeft gewerkt! De werkloosheid is laag gebleven en de economische krimp bleef, ondanks de eerder geschetste gitzwarte scenario’s, ook beperkt.

Per 25 september is de 1,5 meter-regel stopgezet en kort na het loslaten hiervan, is op 1 oktober ook een einde gekomen aan steunmaatregelen voor ondernemers vanuit de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (de welbekende NOW-regeling), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (LTV) en de Tozo: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.

Toekomstperspectief voor ondernemers: deze steun blijft beschikbaar

Hoewel het steunmaatregelenpakket ten einde komt, kun je als ondernemer wel nog steeds aanspraak maken op andere vormen van financiële steun. Wat dan, precies? Nou, het volgende:

Diverse kredieten

  • Klein Krediet Corona: een overbruggingskrediet van maximaal € 50.000, waar je als kleine ondernemer meermaals aanspraak op mag maken.
  • Het Corona-overbruggingskrediet van Qredits, van maximaal € 25.000, voor bestaande ondernemers.
  • De verruimde borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C), waarmee bedrijven tot maximaal 250 fte onder relatief gunstige voorwaarden geld kunnen lenen bij diverse banken en verschillende niet-bancaire financiers (‘door de overheid geaccrediteerde financiers’).
  • Een coronamodule in de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C). Hiermee kunnen banken kredieten tussen de € 1,5 en € 150 miljoen verstrekken aan ondernemers die met liquiditeitstekorten kampen als gevolg van de coronacrisis, waarbij de Staat garant staat voor 80% (grootbedrijf) en 90% (mkb) van de lening.
  • De Garantieregeling voor evenementen, waarbij de overheid garant staat voor de gemaakte kosten wanneer een evenement – als gevolg van door de overheid opgelegde coronabeperkingen – niet door kan gaan: 80% daarvan als een gift, en de overige 20% als een lening.

Werktijdverkorting

Als ondernemer kun je per 1 oktober weer gebruikmaken van de regeling voor werktijdverkorting (WTV). De NOW-regeling was tijdens de crisis een tegemoetkoming in de loonkosten voor het omzetverlies door de crisis. Met werktijdverkorting kun je voor de niet-gewerkte uren van je medewerkers een tijdelijke WW-uitkering van het UWV ontvangen.

Versoepeling bijzondere bijstand voor zelfstandigen

Voor de ondernemer die na 1 oktober nog hard financiële steun nodig heeft: je kunt weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Gemeenten hoeven tot eind dit jaar geen vermogenstoets uit te voeren. Je kunt dus met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering aanvragen. De gemeente stelt de hoogte van de Bbz-uitkering nu per kalendermaand vast en niet per boekjaar.

Lokaal vangnet voor ondernemers

Verschillende gemeenten zijn momenteel hard aan het werk om ondernemers blijvend te ondersteunen. In Utrecht lanceert de gemeente bijvoorbeeld het ‘offensief voor ondernemers met coronazorgen’, om zo een vangnet te vormen na de afbouw van de coronasteunmaatregelen. Dit vormt mogelijk het begin van een structurele uitbreiding van hun dienstverlening aan zelfstandigen in hun stad.

Onlangs toegevoegd Ga naar Blog