Ga naar content
Laatst bijgewerkt op 2 juli 2024 om 14:21
In het kort
  • Het minimumloon beschermt werknemers sinds de invoering in 1969 tegen uitbuiting door werkgevers, waarbij het regelmatig wordt aangepast om koopkracht te behouden.
  • Vanaf 1 juli 2024 is het minimumuurloon voor volwassenen in Nederland € 13,68, wat jongeren ook een proportioneel minimumjeugdloon biedt op basis van leeftijd.
  • Ondernemers moeten het belang van het minimumloon inzien als een garantie voor fatsoenlijke lonen die essentieel zijn voor het welzijn van hun personeel en voor duurzame economische groei.

“Als onze winst terugloopt, betalen we het personeel gewoon wat minder. Ze blijven toch wel!” Het is moeilijk voor te stellen, maar tot in de vorige eeuw werden werknemers regelmatig uitgebuit. Pas sinds de invoering van het minimumloon zijn mensen in loondienst verzekerd van een fatsoenlijk salaris. Ondernemers die vinden dat salariskosten daardoor de pan uitrijzen, moeten misschien eens kritisch naar hun businessmodel kijken. Want zoals onze eigen baas altijd mooi zegt: “Je personeel is de belangrijkste asset van je organisatie. En tegelijkertijd ook een van de meest onderschatte waardes van succes.”

Minimumloon 2024

Als antwoord op de aanhoudende inflatie, is op 1 januari 2024 het minimumloon voor fulltimers opnieuw verhoogd. Het wettelijk minimumloon wordt nu uitgedrukt als een uurloon, wat eenvoudiger te berekenen en eerlijker is. Per 1 januari 2024 is het minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder vastgesteld op € 13,27. Dit komt per 1 juli 2024 uit op € 13,68 per uur.

Minimumloon berekenen

Hieronder staan de bedragen per leeftijd en per uur vanaf 1 juli 2024:

LeeftijdPer uur
21+€ 13,68
20€ 10,94
19€ 8,21
18€ 6,84
17€ 5,40
16€ 4,72
15€ 4,10

Minimumjeugdloon

Voor jongeren geldt het minimumjeugdloon, dat een percentage is van het minimumuurloon voor volwassenen. Hier zijn de percentages per leeftijd:

LeeftijdPercentage
21+100%
2080%
1960%
1850%
1740%
1635%
1530%

Voor wie geldt het minimumloon?

Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op het minimumloon. Dit geldt voor fulltimers, parttimers, oproepkrachten, uitzendkrachten, payrollmedewerkers en buitenlandse werknemers. Eén uitzondering geldt voor stagiairs en Wajong-uitkeringsgerechtigden, die onder bepaalde voorwaarden minder dan het minimumloon kunnen ontvangen.

Uurloon zelf uitrekenen

Je kunt het uurloon berekenen door het maandloon te delen door het aantal uren dat hoort bij een fulltime dienstverband. Voor het jaar 2024 zijn de minimumuurlonen vastgesteld en kan men eenvoudiger het maandloon afleiden door te vermenigvuldigen met het aantal gewerkte uren.

Waarom blijft het minimumloon stijgen?

Het minimumloon stijgt twee keer per jaar om de koopkracht van werknemers te beschermen tegen inflatie. Dit voorkomt economische stagnatie door een afname van consumentenuitgaven.

Bruto loon en vakantietoeslag

Het minimumloon is een bruto loon, exclusief vakantietoeslag. Werknemers hebben recht op 8% vakantiegeld bovenop het salaris en vier weken doorbetaalde vakantie per jaar.

Wat als ik minder dan het minimumloon betaal?

Het betalen van minder dan het minimumloon is illegaal en kan leiden tot boetes en nabetaling van het achterstallige loon.

Wettelijk minimumloon sinds 1969

Nederland heeft sinds 1969 een wettelijk minimumloon, oorspronkelijk ingesteld op 100 gulden per week voor werknemers vanaf 24 jaar. Dit systeem heeft zich in de loop der jaren aangepast om werknemers beter te beschermen tegen uitbuiting.

Voor meer informatie, bezoek de Rijksoverheid website.

Veelgestelde vragen

Het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is vanaf 1 januari 2024 € 13,27 en vanaf 1 juli 2024 € 13,68.

Voor werknemers van 21 jaar en ouder is het minimumuurloon vanaf 1 juli 2024 € 13,68.

Het minimumjeugdloon varieert van 30% tot 80% van het volwassen minimumloon, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Het minimumloon geldt voor alle werknemers in Nederland, ongeacht de aard van hun dienstverband.

Het minimumloon wordt elk jaar op 1 januari en 1 juli verhoogd.

Het netto minimumloon is afhankelijk van persoonlijke aftrekposten en heffingen, en kan daarom variëren. Lage inkomens betalen relatief weinig inkomstenbelasting.

Disclaimer

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld met als enig doel behulpzame informatie verstrekken aan bezoekers. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Het is ook niet bedoeld als vervanging van persoonlijk financieel advies, raadpleeg bij vragen altijd een financieel adviseur.

Ook interessant