Ga naar content
Laatst bijgewerkt op 1 juli 2024 om 14:33
In het kort
  • Liquiditeit betekent dat een bedrijf in staat is om alle rekeningen op tijd te betalen, inclusief schulden die binnen een jaar moeten worden afbetaald.
  • Het is essentieel voor bedrijven omdat het voorkomt dat ze in financiële problemen komen door het niet kunnen voldoen aan dagelijkse uitgaven, zelfs bij hoge omzet.
  • Het berekenen van liquiditeit gebeurt vaak via ratios zoals de current ratio, die de verhouding tussen vlottende activa en kortlopende verplichtingen weergeeft, wat cruciale financiële gezondheid aangeeft.

Weinig dingen zijn voor ondernemers zo belangrijk als liquiditeit. Maar wat is het precies? Voor een bedrijf is het van levensbelang om liquide te zijn. In normaal Nederlands: dat een bedrijf in staat is om alle openstaande rekeningen op tijd te betalen. Je kunt je bedrijf liquide noemen als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet: 

  • Je kunt je openstaande facturen binnen de afgesproken termijnen betalen. 
  • Je kunt je schulden aflossen die binnen 1 jaar terugbetaald moeten zijn.

Liquiditeit betekent dus niets anders dan genoeg geld op de rekening hebben staan om aan al je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Liquiditeit is niet hetzelfde als omzet 

Stel je voor dat je een factuur hebt ontvangen voor de aanschaf van je nieuwe bedrijfswagen. Die wil je graag betalen, maar je wacht nog tot je twee grootste klanten hun factuur hebben betaald. Je zakelijke rekening is leeg, waardoor de betaaltermijn van je factuur voor de nieuwe bus verstrijkt. Op dat moment ben je illiquide. Je hebt dan meer geld nodig dan er op dit moment op je rekening staat om aan je verplichtingen te voldoen.

Het vervelende is natuurlijk dat je het geld in theorie wel hebt, je wacht immers nog tot jouw twee grootste klanten hun rekening hebben betaald. Liquiditeit betekent dan ook niet dat je geen omzet hebt. Het gaat er bij liquiditeit puur om dat je op de korte termijn je rekeningen kunt betalen.

Waarom is liquiditeit zo belangrijk?

Nu weet je ook waarom liquiditeit zo belangrijk is voor je bedrijf.  Misschien heb jij wel medewerkers in dienst of moet je maandelijks meerdere leveranciers betalen. Als je zulke maandelijkse of zelfs dagelijkse uitgaven niet meer kunt opbrengen, kom je met je bedrijf in de problemen. In het ergste geval kan je bedrijf zelfs failliet gaan als de liquiditeit niet op orde is. Je kunt nog zoveel omzet draaien, maar dat is niet genoeg om het hoofd financieel boven water te houden. Daar is cashflow voor nodig. Oftewel: liquide middelen.

Liquiditeit berekenen

Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit van je bedrijf te berekenen. De meest voorkomende zijn de current ratio en de quick ratio. Hieronder vind je een concreet voorbeeld van hoe je de liquiditeit kunt berekenen met behulp van de current ratio:

Stel dat je de liquiditeit wil berekenen van een bedrijf genaamd Koppie BV. Let op, je hebt hier de balans van het bedrijf voor het afgelopen boekjaar voor nodig.

1. Vind de vlottende activa

Ga naar de balans en zoek naar de post “Vlottende activa”. Dit omvat doorgaans kas, banktegoeden, voorraden, debiteuren en andere kortlopende activa. Stel dat de vlottende activa van Koppie BV €300.000 bedragen.

2. Vind de kortlopende verplichtingen

Zoek op de balans naar de post “Kortlopende verplichtingen” of “Kortlopende schulden”. Dit omvat typisch crediteuren, leningen op korte termijn en andere kortlopende verplichtingen. Stel dat de kortlopende verplichtingen van Koppie BV €200.000 bedragen.

3. Bereken de current ratio door de vlottende activa te delen door de kortlopende verplichtingen.

Current Ratio = Vlottende activa / Kortlopende verplichtingen
Current Ratio = €300.000 / €200.000
Current Ratio = 1,5

In dit voorbeeld is de current ratio van Koppie BV 1,5. Dit betekent dat het bedrijf €1,50 aan vlottende activa heeft voor elke euro aan kortlopende schulden. Een current ratio hoger dan 1 geeft aan dat het bedrijf voldoende liquide middelen heeft om aan zijn kortlopende verplichtingen te voldoen.

Wat geldt als liquide middelen?

Je kunt je zakelijke bankrekening op meerdere manieren vullen. Kortom: je kunt op meerdere manieren liquide zijn als bedrijf. We noemden de cashflow al even. Die kun je zowel contant in de kas hebben liggen of als giraal geld op de bank hebben staan. En wat dacht je van aandelen en cryptocurrencies zoals Bitcoin? Ook die kun je op de korte termijn omzetten in geld. Daarmee kun je je bedrijf weer liquide maken.

Het maken van een liquiditeitsbegroting

Nu je weet dat liquiditeit belangrijk is voor je bedrijf, is het belangrijk om zaken op orde te stellen en een liquiditeitsbegroting te maken. Misschien heb je vooral nagedacht over het verhogen van je omzet, maar niet over het op de korte termijn voldoen van je facturen. Daar kan een liquiditeitsbegroting bij helpen.

Daarin zet je op een rij wat je verwacht uit te geven en wat je verwacht binnen te krijgen. Natuurlijk kun je zo’n begroting niet 100 procent kloppend maken, niemand kan de toekomst voorspellen. Maar zo’n houvast is noodzakelijk als je bijvoorbeeld een financiering zoekt. Het opstellen van een liquiditeitsbegroting is niet heel ingewikkeld, maar je kunt altijd wat tips gebruiken. Gelukkig hebben we die voor je op een rijtje gezet in dit artikel over liquiditeitsbegroting.

Je liquiditeit verbeteren

Zodra je je begroting gemaakt hebt, is het tijd om te zien waar de gaten vallen. Het kan nooit kwaad om je liquiditeit te verbeteren. Ook daar hebben we bij BridgeFund over nagedacht, zoals in dit artikel waarin we je tien tips geven om je liquiditeit te verbeteren (interne link)

Disclaimer

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld met als enig doel behulpzame informatie verstrekken aan bezoekers. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Het is ook niet bedoeld als vervanging van persoonlijk financieel advies, raadpleeg bij vragen altijd een financieel adviseur.

Ook interessant