Ga naar content
Laatst bijgewerkt op 1 mei 2024 om 15:04
In het kort
  • Een holding is een bedrijfsstructuur met een hoofdbedrijf boven dochterbedrijven, die risico’s spreidt en belastingvoordelen biedt.
  • Holdings kunnen complex zijn en hoge kosten met zich meebrengen, maar bieden bescherming en liquiditeitsbeperkingen.
  • Dividend uitkeren aan een holding verloopt via de deelnemingsvrijstelling, maar vereist nauwkeurige juridische en financiële planning.

Hold up! Is een holding oprichten niet iets voor jou? Het klinkt misschien complex: een holding is een vorm van bv die ‘boven’ een reguliere bv hangt. Hoe werkt dat? Wat heb je daaraan? Niet onbelangrijk om te weten als ondernemer: je ondernemingen onderbrengen in een holding kan je helpen risico’s te spreiden en zelfs belastingvoordelen op te leveren.

Beroemde holdings die je kent zijn bijvoorbeeld Ahold of Unilever, maar ook als je onderneming nog net een paar (of een paar duizend) stappen kleiner is, kan een holding al heel interessant voor je zijn. Uiteraard zitten er wél wat (organisatorische) haken en ogen aan. In dit artikel leggen we uit wat een holding is, wat de structuur ervan is, hoe je er een opricht, en wat de voor- en nadelen van een holding zijn voor ondernemers als jijzelf.

Wat is een holding?

Een holding, (ook wel holdingmaatschappij, of, als je het helemaal Nederlands wil houden: moedervennootschap, houdstervennootschap of beheer BV genoemd), is een bedrijfsstructuur waarbij één hoofdbedrijf boven een of meerdere dochterbedrijven is geplaatst. Deze andere bedrijven, ook wel dochtermaatschappijen genoemd, kunnen op allerlei terreinen actief zijn, van industrie tot retail, you name it. Die dochtermaatschappijen worden ook wel ‘werkmaatschappij’ genoemd, omdat het daadwerkelijke werk zich daar afspeelt. Dit in tegenstelling tot in de holding, waar geen werkzaamheden plaatsvinden. In de holding worden enkel de belangrijkste bezittingen ondergebracht, zoals het bedrijfspand en de winst. Vergelijk het met de verhouding van de geest tot het lichaam, waarbij als het goed is de geest de controle heeft over het lichaam!

De holding controleert verder de aandelen van de dochtermaatschappijen. Het doel van een holding is om een bepaald niveau van controle of invloed uit te oefenen over de dochtermaatschappijen, zonder zich direct te bemoeien met hun dagelijkse activiteiten. 

Hoeveel holdings zijn er en wat zijn voorbeelden van bekende holdings?

Er zijn in Nederland ongeveer 94.000 holdings. Bekende Nederlandse holdings zijn bijvoorbeeld Unilever, een holding die vele bekende merken in de voedings- en schoonheidsindustrie bezit, of Ahold Delhaize, die vele supermarkt-BV’s onder zich heeft.

Wat is de structuur van een holding BV, hoe richt je er een op?

In Nederland is de belangrijkste manier om een holdingstructuur te creëren door middel van een besloten vennootschap (BV). In een BV holdingstructuur heb je een moedermaatschappij (de holding BV) die 100% van de aandelen bezit van een of meer dochtermaatschappijen (de werkmaatschappijen). De werkmaatschappijen zijn de bedrijven die de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten uitvoeren, terwijl de holding BV de controle houdt.

Het oprichten kan grofweg op twee manieren: al direct bij het begin van je onderneming, of later, als je al een onderneming hebt en die onderbrengt in een holding. 

Holding BV oprichten bij de start van je onderneming

Als je een holding BV opricht bij de start van je onderneming, begin je bij de notaris. Daar richt je eerst de holding BV op. Je wordt daarmee direct eigenaar van de aandelen in die BV. Daarom moet er ook een startkapitaal zijn. Maar maak je niet veel zorgen over of je daar het geld voor hebt: het minimumbedrag is een eurocent (zegge: 0,01 euro). De holding zelf wordt vervolgens eigenaar van de aandelen in de werk-BV’s die onder de holding hangen, en die je ook aangeeft bij de notaris. De notaris gaat vervolgens naar de Kamer van Koophandel om zowel de holding als de werkmaatschappijen in te schrijven. Ook moet worden genoteerd wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn van de holding BV. Zij gaan uiteindelijk de beslissingen nemen over de hele onderneming. Reken bij dit hele oprichtingsproces op enkele duizenden euro’s aan notariskosten, afhankelijk van de hoeveelheid bv’s die je opricht en de complexiteit van je onderneming. Ook betaal je het gebruikelijke inschrijfgeld bij de KvK van 75 euro per inschrijving per BV. 

Holding oprichten terwijl je al een onderneming hebt

Als je een holding opricht terwijl je al een bedrijf hebt, ga je opnieuw naar een notaris om het hele hierboven beschreven proces te voltooien, alleen komen er andere kosten en uitdagingen bij kijken. Zo moet je de aandelen die je al in de dochter-bv houdt overdragen naar de holding. Daarover betaal je niet alleen notaris-kosten van zo’n 900 euro, maar ook nog eens belasting. Als je overigens vanuit een eenmanszaak een holding opricht, moet je ook nog een dochtermaatschappij oprichten. Als je een eenmanszaak hebt, kan je ervoor kiezen die om te zetten in een holding bv en een werkmaatschappij, of je verkoopt juist je eenmanszaak aan de werkmaatschappij. Wat het beste is, kan je uiteindelijk het beste met je financieel adviseur of accountant bespreken.

Wat zijn drie voordelen van een holding bv voor een jonge ondernemer?

Goed, dan door naar de voordelen van een holding bv. 

Voordeel 1: Risicospreiding 

Door meerdere bedrijven onder een holding te hebben, kan je het risico spreiden. Niet alleen scherm je andere bedrijven af van bijvoorbeeld een faillissement van een van je werk-BV’s, ook kan je allerlei zaken als intellectueel eigendom, pensioenrechten of je bedrijfspand onderbrengen bij je holding BV. Mocht een werk-BV failliet gaan, kunnen schuldeisers niet zomaar bij die zaken komen. 

Voordeel 2: Fiscale voordelen

Een holding kan profiteren van bepaalde belastingvoordelen, zoals de deelnemingsvrijstelling, waarbij inkomsten uit dochtermaatschappijen onder voorwaarden belastingvrij kunnen worden ontvangen. Kort gezegd komt het erop neer dat winst die al een keer is belast bij een werk-bv niet nog eens wordt belast bij de moedermaatschappij. Ook kan je vanuit een holding een hypotheeklening aan jezelf verstrekken. 

Voordeel 3: Vermogensbescherming

Een holding kan als een beschermende muur fungeren voor het persoonlijk vermogen van de ondernemer. Mocht een dochterbedrijf failliet gaan, dan blijft het vermogen in de holding in principe buiten schot.

Wat zijn drie nadelen van een holding voor een jonge ondernemer?

Nadeel 1: Complexiteit 

Het beheren van een holding en de bijbehorende dochtermaatschappijen kan hartstikke ingewikkeld zijn. Enige kennis van juridische en fiscale zaken is heel erg belangrijk, en een goed begrip van bedrijfsbeheer ook. Heb je dit niet, kan je alleen al met de administratie de mist in gaan, of met bijvoorbeeld de opties die je misloopt. Wist je dat je een holding kan gebruiken als belegger van het kapitaal van de werk-BV? Of dat je de holding bv kan gebruiken als pensioen-BV of management-BV? Nee? Nou, kijk aan.

Nadeel 2: Kosten 

Het opzetten en onderhouden van een holding brengt kosten met zich mee, in ieder geval een stuk hogere kosten van bijvoorbeeld een eenmanszaak oprichten. Dit kan variëren van juridische kosten tot accountantskosten, die kunnen oplopen afhankelijk van het aantal dochterondernemingen en de complexiteit van de structuur van je holding. Hou het in je achterhoofd!

Nadeel 3: Beperkte liquiditeit

Hoewel een holding bescherming biedt tegen zaken als risico van faillissement, en zelfs vijandige bedrijfsovernames, kan het ook de toegang tot je eigen werkkapitaal beperken. De waarde van een holding zit vaak vast in de aandelen van de dochterondernemingen, waardoor het moeilijker kan zijn om snel toegang te krijgen tot cash, liquide middelen, stromend geld, poen. 

Veelgestelde vraag: hoe werkt dividend uitkeren aan een holding?

Een vraag die vaak gesteld wordt is hoe dividend uitkeren aan een holding precies werkt. Dat is op zich een ingewikkeld verhaal, maar om het zo kort en simpel mogelijk te houden, proberen we het als volgt te beantwoorden: in een holdingstructuur wordt de winst van de operationele BV (of: dochtermaatschappij) vaak als dividend uitgekeerd aan de holding BV. Dit proces begint met bepalen hoe hoog de winst van de dochter-BV was (waar uiteraard de kosten vanaf zijn getrokken). De hoogte van het dividend wordt bepaald door hoe hoog de winst was. Het bestuur van de holding kijkt daarna of de werk-BV na de uitkering nog aan haar verplichtingen kan voldoen. Zo staat het in de wet, en die moeten we natuurlijk goed volgen. Na goedkeuring wordt het dividend uitbetaald aan de holding BV, waarbij het dankzij de deelnemingsvrijstelling belastingvrij is. De ontvangen winst wordt dan onderdeel van het vermogen van de holding, dat kan worden herbelegd, bewaard of deels als dividend kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Raadpleeg zoals altijd bij dit soort zaken een juridisch adviseur of accountant om je heel goed in te laten lichten. 

Er is gigantisch veel te zeggen over holdings in Nederland, dus we hopen zeker dat je je goed inleest als je ermee aan de slag gaat. Evengoed hopen we je met deze informatie een heel end op weg te hebben gebracht bij het begrijpen van de voor- en nadelen van een holding, én we hopen dat je daar de rest van je ondernemers-carrière plezier van hebt.

Veelgestelde vragen

Een holding, (ook wel holdingmaatschappij, of, als je het helemaal Nederlands wil houden: moedervennootschap, houdstervennootschap of beheer bv genoemd), is een bedrijfsstructuur waarbij één hoofdbedrijf boven een of meerdere dochterbedrijven is geplaatst.

In Nederland is de belangrijkste manier om een holdingstructuur te creëren door middel van een besloten vennootschap (BV). In een BV holdingstructuur heb je een moedermaatschappij (de holding BV) die 100% van de aandelen bezit van een of meer dochtermaatschappijen (de werkmaatschappijen). Je richt het op door bij de notaris langs te gaan, die vervolgens de inschrijvingen bij de KvK regelt.

Risicospreiding, fiscale voordelen en vermogensbescherming

Complexiteit, kosten, beperkte liquiditeit

Disclaimer

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld met als enig doel behulpzame informatie verstrekken aan bezoekers. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Het is ook niet bedoeld als vervanging van persoonlijk financieel advies, raadpleeg bij vragen altijd een financieel adviseur.

Ook interessant