Ga naar content
Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 om 13:55
In het kort
  1. Loonheffing is een maandelijks voorschot op inkomstenbelasting, ingehouden door werkgevers, gebaseerd op bruto salaris.
  2. Loonheffingskorting verlaagt de belastingdruk, maar kan slechts bij één inkomen tegelijk worden toegepast, gunstigste keuze is cruciaal.
  3. Correcte loonheffing berekenen is complex, vermijd fouten en verlies van vertrouwen door gebruik te maken van geschikte software of professionals.

Als werknemer kun je deze vraag wel dromen: “Waarom heb ik maar € 2.500 op m’n rekening gekregen als ik € 3.000 verdien?” Best een goede vraag. Want hoe zit het nou precies?

Die € 3.000 van de arbeidsovereenkomst is het bruto salaris. Over dat inkomen moet nog belasting worden betaald. Daarom houd je als werkgever elke maand loonheffing in. Het bedrag dat je overmaakt, is het netto salaris. Schoon aan de haak. Vrij om aan huur, boodschappen en de energierekening te besteden. Of om in de kroeg te verbrassen. We leven tenslotte in een vrij land.

Wat is loonheffing?

In Nederland betaalt iedereen belasting over het inkomen. Hoeveel dat exact is, wordt pas duidelijk als het jaar is afgelopen en duidelijk is hoeveel je hebt verdiend. Om te voorkomen dat je straks ineens een onmogelijke klap geld moet aftikken, betaal je alvast elke maand een voorschot op de inkomstenbelasting. De werkgever houdt dat bedrag in op het salaris. En die inhouding… noem je loonheffing.

Een heffing, twee bedragen

Loonheffing is dus een voorschot op de inkomstenbelasting van werknemers. Het bestaat uit twee bedragen, die je afzonderlijk op de loonstrook kan zien.

  • Loonbelasting
  • Premie volksverzekeringen

Inhoudingsplichtige

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om de loonbelasting van je werknemers te betalen. In sjieke bewoording ben je inhoudingsplichtige. Bij het uitbetalen van salaris houd je dus verplicht loonheffing in. Sorry, je mag het helaas niet houden: je bent verplicht om die loonheffing aan de Belastingdienst te geven.

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is een combinatie van algemene heffingskorting en arbeidskorting. Dat zijn een soort cadeautjes, want je betaalt er minder loonbelasting door en zo houd je dus meer nettoloon over. Alle werkenden in Nederland hebben hier recht op, maar je mag het maar bij één inkomen tegelijk inzetten. Vóór de eerste werkdag geeft de werknemer daarom aan of deze korting toegepast moet worden. Dat gebeurt met het welbekende formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffing’ van de Belastingdienst.

Loonheffingskorting inzetten

Loonheffingskorting mag je bij één inkomen tegelijk gebruiken. Wel zo slim dus om het in te zetten waar je het meest verdient. Let op: een UWV uitkering is óók een inkomen.

Wie betaalt loonheffing?

Zzp’ers regelen zelf hun inkomstenbelasting voor ondernemers. Werknemers betalen loonheffing. Dat is het verschil tussen hun bruto- en nettoloon. Maar zij betalen het niet zelf. Als werkgever regel jij de loonheffing voor je werknemers. Je houdt een bedrag in op het salaris en betaalt dat aan de Belastingdienst. Is dat alles? Nope. Boven op de ingehouden loonheffing, moet je zelf ook het werkgeversdeel van de loonbelasting betalen.

Loonheffing berekenen

De Belastingdienst berekent loonheffing op basis van het totale inkomen van een werknemer. Dat is het bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, bonussen en een auto van de zaak. Vervolgens trek je daar de loonheffingskorting en eventueel het werknemersdeel van de pensioenpremie vanaf. Wat je overhoudt heet grondslag: de basis waarover je loonheffing betaalt.

Loonbelasting 2023

We hebben in Nederland een progressief belastingstelsel. Dat betekent dat hoe meer je verdient, hoe meer loonheffing je relatief betaalt. Eigenlijk een soort wet van de remmende voorsprong. In 2023 zijn er slechts twee belastingschijven. Over het jaarinkomen (grondslag) betaal je:

  • 36,93% belasting over het deel salaris tot € 73.032
  • 49,50% belasting over het deel salaris boven € 73.032
Vuistregel personeelskosten:

De totale kosten van een werknemer zijn ongeveer 1,35 keer het bruto salaris. In die 35% zitten verzekeringen, loonbelasting, pensioen en vakantiegeld.

Hoe bereken je de loonheffing?

Twijfel je om de loonheffing zelf uit te rekenen? Onze tip: niet doen. De kans dat je het goed hebt is te klein en de gevolgen als je het fout hebt zijn te groot. Ja, je kan online tools vinden om de loonheffing te berekenen. Maar er zijn zoveel uitzonderingen, dat je door de cijfers de formule niet meer ziet.

Je personeel is heilig. Een fout in het salaris is funest voor het vertrouwen. Dus geloof ons, hiermee wil je niet nat gaan. Daarnaast kost het ook nog eens heel veel tijd om de loonheffing zelf uit te vogelen. Dit zijn de opties waar je wél wat aan hebt:

  1. Investeer in salarisadministratie software en maak iemand hier binnen je organisatie voor verantwoordelijk.
  2. Besteed de berekeningen uit aan je accountant. Je stuurt brutobedragen op en krijgt nettobedragen retour.
  3. Laat je volledige salarisadministratie en loonbetaling door een payrollbedrijf doen. 

Hoe betaal je de loonheffing?

Leuk, dat inhouden van salaris. Maar het is niet jouw geld. Sterker nog, je moet er nog een schep bovenop doen. Uiteindelijk maak je elke maand een totaalbedrag over naar de Belastingdienst voor alle loonbelasting én alle premie volksverzekeringen.

Loonaangifte doen

Elke maand (of elke vier weken) doe je loonaangifte bij de belastingdienst. Voor het loonheffingennummer dat je hiervoor nodig hebt, moet je je aanmelden als werkgever. Tot 10 werknemers mag je aangifte doen met de aangiftesoftware via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Inloggen doe je met je DigiD of eHerkenning.

Loonaangifte bij meer dan 10 werknemers is alleen mogelijk met commerciële software die geschikt is voor Digipoort. Ook moet je een PKI overheid services servercertificaat hebben.

Wanneer loonaangifte doen?

De loonaangifte moet je binnen een maand na afloop van de loonperiode indienen én betalen. Voor de aangifte van de salarissen van september 2023 is de aangiftetermijn en de betaaltermijn dus uiterlijk 31 oktober 2023.

Loonaangifte te laat?

Voor de aangifte loonheffingen geldt een coulancetermijn van 7 dagen. Als je vorige aangiftes op tijd zijn ingediend en betaald, ziet de Belastingdienst het dus voor één keer door de vingers. Ben je vaker te laat? De verzuimboete begint bij € 68, maar dat bedrag kan oplopen tot maximaal € 5.514 (3% van de verschuldigde loonbelasting). Ons advies: zet de aangiftetermijnen in je agenda en betaal op tijd.

Wat gebeurt er met loonheffing?

Belasting heeft een negatief imago, maar we kunnen het net zo goed positief zien. Het is namelijk een mooie prestatie! Wat dan? Nou, dat we samen genoeg geld ophoesten voor alle maatschappelijke doelen die we belangrijk vinden. Dat is best een applausje waard.

Sociale voorzieningen

Loonheffing is goed voor 60% van de begroting van onze overheid. Daarmee worden de sociale voorzieningen van ons land betaald. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, gezondheidszorg en de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Maar ook de WAO, de politie, openbaar vervoer en het onderhoud van wegen.

Veelgestelde vragen

De loonheffingskorting bestaat uit algemene heffingskorting (maximaal € 3.070) en arbeidskorting (maximaal € 5.052). Deze aftrekposten mag je van je jaarinkomen afhalen.

Eerst trek je de loonheffingskorting van het jaarinkomen af. Vervolgens betaal je 36,93% inkomstenbelasting over je inkomen tot € 73.032 en 49,50% over alles daarboven.

Loonheffing is een voorschot op de inkomstenbelasting van werknemers. De werkgever moet dit bedrag inhouden bij de uitbetaling van het salaris.

Als je te veel loonheffing hebt betaald, vraag je dat terug via de aangifte inkomstenbelasting. Die aangifte doe je tussen 1 maart en 1 mei van het volgende jaar.

Disclaimer

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld met als enig doel behulpzame informatie verstrekken aan bezoekers. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Het is ook niet bedoeld als vervanging van persoonlijk financieel advies, raadpleeg bij vragen altijd een financieel adviseur.

Ook interessant