Ga naar content
Laatst bijgewerkt op 17 april 2024 om 15:28

Solvabiliteit, of ook wel de solvabiliteitsratio, heeft te maken met de (financiële) gezondheid van jouw onderneming. Om dit te bepalen maak je gebruik van een handige rekenformule. 

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit. Niet het woord waarmee je veel indruk maakt in de kroeg, maar wel een belangrijke term om te kennen als ondernemer. Waarom? Door het berekenen van de solvabiliteitsratio weet je in één oogopslag hoe gezond jouw onderneming is. En nee, het gaat hier niet om het aantal work-outs die jij en je werknemers per week doen, maar in hoeverre jouw bedrijf op de lange termijn aan betalingsverplichtingen kan voldoen. Bij het berekenen van solvabiliteit speelt eigen vermogen een belangrijke rol. Hoe hoger het eigen vermogen van jouw bedrijf, hoe minder afhankelijk je bent van derden. En in de wondere wereld van financieringen is dat natuurlijk erg belangrijk. 

Waarom is solvabiliteit belangrijk?

Oké, voor de duidelijkheid: de solvabiliteit van jouw bedrijf geeft de verhouding weer tussen jouw eigen vermogen (bezittingen) en het vreemd vermogen (schulden). Heb je een hoge solvabiliteit? Dan is dit gunstig voor leveranciers en financiers, want dit betekent dat je veel eigen vermogen hebt. Mocht je onverhoopt failliet gaan, dan weten zulke financiers zeker dat ze alsnog (veel) van het geleende geld terug gaan zien. Heb je een lage solvabiliteit, dan krijgt jouw onderneming de stempel ‘risicogeval.’ De meeste geldverstrekkers zullen dan niet staan te springen om jou te financieren. Ter toelichting: gebeurt er iets met jouw onderneming, dan is de kans groot dat je niet al je schulden af zal kunnen lossen. Ouch.

Wanneer kom je met solvabiliteit in aanraking?

Praten over solvabiliteit doen de meesten van ons niet onderweg naar de supermarkt of tijdens de vrijmibo. Wanneer is solvabiliteit dan wel onderwerp van gesprek? Solvabiliteit is een term die veelal ter sprake komt wanneer je als bedrijf een nieuwe investering wilt doen en daar op dat moment niet de financiële middelen voor hebt. Dan zul je dus door een derde partij (de geldverstrekker) beoordeeld moeten worden. Als ondernemer kun je hier bijvoorbeeld ook mee in aanraking komen bij het aanvragen van je hypotheek. Het is logisch dat de geldverstrekker in spe wil weten hoe de zaken (lees: jouw zaken) ervoor staan. Zo kan deze instantie exact het risico van de geldverstrekking berekenen. Hoe groter dit risico is, hoe kleiner de kans dat je een lening af kunt sluiten. 

Berekenen solvabiliteit 

Tijd voor het echte werk: het berekenen van de solvabiliteit van jouw onderneming. Om jouw solvabiliteitsratio te berekenen zijn er verschillende formules. Veruit de makkelijkste om te hanteren? Het delen van je eigen vermogen door je totale vermogen. Ofwel: 

Solvabiliteit = eigen vermogen / totale vermogen x 100 

Zie je? Zo simpel kan het zijn. Om er zeker van te zijn dat je dit trucje zelf in één keer kan nadoen, geven we je ook een praktijkvoorbeeld op een presenteerblaadje:

Stel dat je de solvabiliteit wilt berekenen van een bedrijf genaamd Koppie BV. Je hebt de balans van het bedrijf voor het afgelopen boekjaar bij de hand.

1. Vind het eigen vermogen

Ga naar de balans en zoek naar de post “Eigen vermogen” of “Aandeelhoudersvermogen”. Stel dat het eigen vermogen € 500.000 bedraagt.

2. Vind het totale vermogen

Zoek op de balans naar de post “Totaal vermogen” of “Totale activa”. Stel dat het totale vermogen € 1.000.000 bedraagt.

3. Bereken de solvabiliteit

De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen en te vermenigvuldigen met 100 om het percentage te krijgen.
Solvabiliteit = (Eigen vermogen / Totaal vermogen) * 100
Solvabiliteit = (€500.000 / €1.000.000) * 100
Solvabiliteit = 0,5 * 100
Solvabiliteit = 50%

In dit voorbeeld is de solvabiliteit van Koppie BV 50%. Dit betekent dat het bedrijf 50% van zijn totale vermogen met eigen vermogen financiert, terwijl de overige 50% afkomstig is van externe financiering of schulden.

Wat is een goede solvabiliteit?

Je hebt je solvabiliteit berekend. Lekker bezig! Maar wat is nou een goede solvabiliteit? 60 procent, 10 procent, 45 procent? Over het algemeen wordt 20 tot 25 procent aangehouden als absolute ondergrens, maar hier moeten we wel de kanttekening bij plaatsen dat dit per branche verschilt. Voor het complete plaatje wil je dus ook de solvabiliteit van jouw sector weten. Je boekhouder kan je hier vast meer over vertellen, maar ook met Google kom je een aardig eind. 

Veel kredietverstrekkers hanteren een minimale solvabiliteit van 10 tot 20% voor dienstverleners. Handelsondernemingen dienen met 20 tot 30% een hogere solvabiliteit te hebben en voor productiebedrijven geldt dat ze zo’n 20 tot 35% solvabiliteit moeten kunnen laten zien. In die gevallen gaan kredietverstrekkers er vaak vanuit dat de bedrijven ‘solvabel’ zijn, waardoor het mogelijk is om een nieuw krediet af te sluiten.

Solvabiliteit verbeteren 

Blijkt de solvabiliteit van jouw onderneming op dit moment laag of zelfs negatief? Er bestaan verschillende mogelijkheden om die te verhogen, zodat je in de toekomst meer kans maakt om een zakelijk krediet af te sluiten. 

We zetten 3 mogelijkheden voor je op een rij: 

1. Voorkom te veel voorraad

Veel ondernemingen met voorraad zijn te laks met het optimaliseren daarvan. De voorraad loopt op, waardoor er veel kapitaal in het bedrijf zit, dat niet gebruikt wordt. Een kleinere voorraad beperkt het totale vermogen, waardoor de verhouding tussen het eigen en totale vermogen hoger uit zal vallen. De solvabiliteit neemt daardoor toe.

2. Vraag klanten facturen sneller te betalen 

Veel klanten betalen hun facturen pas na een aantal weken of zelfs enkele maanden. Er staat op die manier veel kapitaal uit, waardoor het aan de andere kant belangrijk is om geld te lenen. Door klanten sneller te laten betalen neemt het vreemde vermogen af, waardoor het eigen vermogen relatief groter wordt.

3. Vergroot de winst 

Tenslotte is het verstandig om te proberen de winst te vergroten. Dit vertaalt zich naar meer eigen vermogen, waardoor de solvabiliteit op zal lopen. Kijk goed naar verkoopprijzen, maak nieuwe afspraken met leveranciers of probeer te besparen op de vaste lasten zoals kantoorhuur. Zodra de solvabiliteit van jouw onderneming op orde is heb je meer kans om een zakelijk krediet af te sluiten. Bovendien maakt het jouw bedrijf beter weerbaar tegen financiële tegenslagen. Ook als je geen zakelijke lening zoekt is het dus verstandig om de solvabiliteit van het bedrijf goed in de gaten te houden en zo nodig te optimaliseren.


Ben je op zoek naar een zakelijke lening? Wij verstrekken leningen aan bedrijven met minimaal € 50.000 omzet per jaar, die minimaal 12 maanden staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vraag online jouw lening aan, dan gaan wij er voor je mee aan de slag.

Disclaimer

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld met als enig doel behulpzame informatie verstrekken aan bezoekers. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Het is ook niet bedoeld als vervanging van persoonlijk financieel advies, raadpleeg bij vragen altijd een financieel adviseur.

Ook interessant