Ga naar content

Als we de YouTube goeroes mogen geloven, is een gebalanceerd leven vooral een gezonde verhouding tussen positieve en negatieve emoties. Ook zakelijk is evenwicht essentieel. Want natuurlijk is het schitterend om veel te bezitten, maar het zegt pas iets als je weet hoe dat is bekostigd. Helaas zijn goeroes geen financieel experts. Als je écht wil weten hoe een onderneming ervoor staat, is het tijd om de balans op te maken.

Wat is een balans?

Een balans is een boekhoudkundig overzicht van je bezit en je schuld. Het geeft aan wat je bedrijf waard is en hoe je dat gefinancierd hebt. Aangezien die stand elke dag verandert, is elke balans een specifieke momentopname. Samen met een winst- en verliesrekening (interne link) vormt een balans de basis van je administratie. 

Moet je een balans maken?

Of je wettelijk verplicht bent om een balans op te maken, hangt van je rechtsvorm af. Een bv of nv moet de jaarstukken, inclusief balans, verplicht deponeren bij de KvK. Een vereniging met ANBI-status of meer dan 6 miljoen omzet ook. Alle administratieve regels vind je in ons overzicht van rechtsvormen (interne link) . Voor een zzp’er met een eenmanszaak of een vof is het opstellen van een balans niet verplicht. Toch raden we het wel aan. Het kost namelijk niet veel tijd en geeft de ondernemer extreem nuttige informatie.

Hoe ziet een balans eruit?

Een balans heeft 2 zijden, jawel, net als een weegschaal. In de linkerkolom staan alle bezittingen, die je debet of activa noemt. In de rechterkolom staan alle schulden, die je credit of passiva noemt. De som van beide kanten is altijd gelijk. Op het eerste gezicht lijkt dat vreemd, want een bedrijf kan toch winst maken? Dat klopt, maar een balans is gebaseerd op het principe dubbel boekhouden. Het principe is eenvoudig: elke transactie heeft invloed op twee rekeningen. Een transactie wordt weergegeven aan de debetzijde (activa en kosten) en aan de creditzijde (passiva en eigen vermogen). Het totaal aan debetbedragen moet altijd gelijk zijn aan het totaal aan creditbedragen. Het is als een weegschaal die altijd in evenwicht blijft. Zo kunnen fouten snel worden opgespoord en is er een duidelijk beeld van de financiële status. 

Onlangs toegevoegd

Activa: de bezittingen van je bedrijf

Boekhouders praten het liefst de hele dag over activa: alle bezittingen van je bedrijf. Die staan aan de debetzijde van je balans, nog zo’n boekhoudersdingetje. Maar toch is het goed om te begrijpen wat activa eigenlijk zijn. Aan de hand van de activa kun je namelijk een inschatting maken of je genoeg inkomsten gaat hebben. En of je rekeningen en toekomstige belastingaanslagen wel kunt ophoesten. Ook helpt je het in gesprekken met je boekhouder. Als je je balans en je winst- en verlies rekening beter begrijpt, weet je hoe je bedrijf ervoor staat. Laten we de vaste en vlottende activa verder uitleggen.
Lees verder
Lees meer over Activa: de bezittingen van je bedrijf

Passiva: de schulden en het eigen vermogen van je bedrijf

Denk je nou bij passiva aan passief en de categorie Doen we niks mee… dan moeten we je even wakker schudden. Het is belangrijk om als ondernemer je passiva serieus te nemen. Het gaat immers om de schulden van je bedrijf. Dat is meestal iets waar je boekhouder zich mee bezighoudt, maar toch. Ook als ondernemer wil je je schulden onder controle houden, nietwaar? Naast kennis van de activa van je bedrijf helpt ook kennis van de passiva je beter te begrijpen hoe je onderneming presteert. Je vindt de passiva op de rechterzijde, ook wel credit-zijde, van de boekhoudkundige balans.
Lees verder
Lees meer over Passiva: de schulden en het eigen vermogen van je bedrijf