Ga naar content
Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 om 13:43
In het kort
  • Geboorteverlof geeft vaders/partners een werkweek vrij, aanvullend verlof biedt nog eens vijf weken, deels uitbetaald door UWV.
  • Werknemers moeten aan voorwaarden voldoen, zoals dienstverband, opname standaard geboorteverlof, en erkenning kind bij gemeente.
  • Werkgevers moeten verlofaanvragen accepteren, UWV-uitkering aanvragen, en mogen slechts onder bepaalde voorwaarden aanpassingen voorstellen.

Winst maken en je bedrijf laten groeien is het mooiste wat er bestaat, maar de geboorte van een kind is ook niet verkeerd 😉. Als werkgever is het fijn én belangrijk om je personeel bij te staan als ze ouder worden, maar je moet ook weten waar je bedrijfsmatig aan toe bent. En hoe je de boel het beste draaiende kunt houden tijdens iemands afwezigheid. De regels rondom zwangerschapsverlof zijn wat algemener bekend. Maar hoe zit het eigenlijk, met het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof voor vaders en partners van moeders?

Wat is geboorteverlof?

Geboorteverlof, ook wel vaderschapsverlof, kraamverlof en partnerverlof genoemd, geeft partners van de kersverse moeders het recht om tijd door te brengen met hun pasgeboren baby. De vaders en partners van de moeder krijgen in Nederland standaard een werkweek als geboorteverlof. Om precies te zijn: de uren van één reguliere werkweek kunnen worden ingezet als geboorteverlof – als iemand in dienst is tenminste. Zzp’ers moeten het zelf regelen. Voor mensen met een arbeidscontract, zoals jouw personeel, geldt dat ze eenmalig recht hebben op een week vrij en daarin worden doorbetaald. Gerekend naar het aantal uren dat iemand wekelijks voor je aan de slag is.

Werkt iemand 4 x 8 uur per week bij jou? Dan heeft die persoon het recht om 32 uur thuis door te brengen. Goed om te weten, zodat je tijdig een eventueel gat op de werkvloer kan vullen. Wat trouwens ook goed is om te weten, is dat er sinds 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof bestaat.

Wat is aanvullend geboorteverlof?

Aanvullend geboorteverlof is een regeling waarbij de partners 5 weken vrij kunnen aanvragen om bij hun baby te zijn. Net als bij regulier geboorteverlof geldt dat je werknemers hier hun reguliere aantal werkuren per week vrij krijgen, en dat dus maal vijf.

Tijdens dat aanvullende geboorteverlof krijgt je werknemer geen salaris van jou, maar een uitkering van het UWV. Die uitkering bestaat niet uit de volle honderd procent van het loon. Er wordt 70 procent van het reguliere salaris uitgekeerd. Werknemers kunnen dit verlof flexibel opvragen: de vijf weken aanvullend geboorteverlof mogen verspreid over 6 maanden worden aangevraagd en opgenomen.

Waar moet je werknemer aan voldoen om recht te hebben op aanvullend geboorteverlof?

Je werknemer die een kind krijgt, da’s gaaf, maar er zijn toch een paar voorwaarden waar diegene aan moet voldoen om recht te hebben op de uitkering die bij het geboorteverlof hoort. Dit zijn ze:

  • Je werknemer is officieel bij jou in dienst.
  • De eenmalige werkweek die hoort bij het standaard geboorteverlof is al opgenomen.
  • Het aanvullende verlof wordt binnen zes maanden nadat de kleine spruit is geboren opgenomen.
  • Je werknemer erkent het kind bij de gemeente of is de officiële partner van de moeder.

Er is overigens nog een voorwaarde om een werknemer recht te geven op aanvullend geboorteverlof: als het kindje is overleden terwijl de moeder al 24 weken of langer in verwachting was. In dit geval heeft je werknemer ook recht op deze uitkering.

Wat moet je werknemer doen om aanvullend geboorteverlof aan te vragen?

Een werknemer moet ten minste 4 weken voor deze het verlof ingaat een schriftelijke aanvraag doen: dus per brief of per e-mail. Een kort WhatsAppje geldt niet. In die verlofaanvraag moet zwart op wit staan over hoeveel weken het verlof moet worden uitgespreid.

Wat moet jij als ondernemer regelen of in orde hebben voor je personeel dat geboorteverlof aanvraagt?

Als ondernemer heb je rechten en plichten als je werknemer een kind krijgt. Hier is wat jij moet doen, én wat je mag doen.

Wat moet je doen?

Als werknemer mag je ten eerste het aanvullend geboorteverlof niet weigeren, omdat het in de Wet arbeid en zorg is opgenomen. Ten tweede vraag je bij het UWV de uitkering aan die je werknemer door die instantie uitbetaald krijgt. Daarvoor moet je werknemer dus schriftelijk verlof aanvragen. Als werknemer geef je aan het UWV door wat de geboortedatum van het kind is, wanneer het aanvullend geboorteverlof ingaat, het aantal weken dat het aanvullend geboorteverlof duurt en de bevestiging dat het standaard geboorteverlof van een week al is opgenomen door de werknemer. Kind doet de was. Of vervangt de luier? Nou ja, je snapt het.

Wat mag je doen?

Goed om te weten: hoewel je het aangevraagde aanvullend geboorteverlof in principe niet mag weigeren, mag je tot twee weken van tevoren nog wel aanpassingen voorstellen. Daar moeten dan wel zwaarwegende bedrijfsbelangen bij gemoeid zijn. En het kan alleen in goed overleg met je werknemer. Op dat moment kan je bijvoorbeeld nog andere dagen of weken voorstellen waarin het verlof wordt opgenomen.

Wat is dat, en is er voor 2024 nog iets aan veranderd?

Geboorteverlof vader 2024: hoe zit het, wat is er veranderd?

In 2024 zijn er geen grote wijzigingen geweest rondom het geboorteverlof. Het is als werkgever belangrijk om op de hoogte te zijn en blijven van eventuele wijzigingen in de wet, vooral als je een werkgever bent die vaders in dienst heeft. Wél is het zo dat vanaf augustus 2022 het ouderschapsverlof 9 weken deels doorbetaald is.

Welke soorten geboorteverlof zijn er nog meer?

Ouderschapsverlof

Naast het geboorteverlof voor vaders en partners is er het ouderschapsverlof. We schreven er al hier al uitgebreid over, maar herhalen het hier even kort. Dit verlof is er voor beide ouders en het bestaat uit 26 weken die flexibel kunnen worden opgenomen, mits het binnen 8 jaar na de geboorte gebeurt. Van die 26 weken zijn er 9 betaald, maar die betaalde weken moeten dan wel binnen een jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen. Voor jou als werkgever is het belangrijk te onthouden dat je dit verlof, als het correct wordt aangevraagd, niet mag weigeren. Werknemers moeten jou of je bedrijf op tijd – 2 maanden van te voren – laten weten wanneer het verlof in gaat, hoe lang het duurt (dus: hoeveel uren ze op willen nemen), op welke werkdagen het verlof valt en hoe lang de totale ouderschapsverlofperiode duurt.

Calamiteitenverlof, kort verzuimverlof

Dit verlof krijgt een werknemer als er moet worden gezorgd voor een kind of andere familie bij ziekte of ongeluk of bevalling. Voor de bevalling zelf krijgt de vader of partner van de moeder calamiteitenverlof, dat verlof hoeft niet te worden aangevraagd.

Zorgverlof bij ziekte partner

Als je partner ziek is, mogen vader en moeders soms extra verlof opnemen. Het kan dan gaan om kortdurend of langdurend zorgverlof. Bij kortdurend verlof kan je werknemer 70 procent van het dagelijks loon uitbetaald krijgen, bij langdurend verlof krijgt je werknemer soms geen loon uitgekeerd, afhankelijk van jullie afspraken en bijvoorbeeld de CAO.

Verzuimverlof bij bezoek aan verloskundige

Een bijzonder verzuimverlof bestaat als je werknemer naar de verloskundige of gynaecoloog moet. Dit verlof mag je niet weigeren.

Veelgestelde, overige vragen over geboorteverlof vader en aanvullend geboorteverlof, in het kort

Wat is het verschil tussen (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof?

Geboorteverlof is specifiek voor de periode direct na de geboorte en voor de partners/vaders, terwijl ouderschapsverlof voor zowel vaders als moeders is en kan worden opgenomen tijdens de eerste levensjaren van het kind.

Hoe lang heeft een moeder recht op geboorteverlof?

Moeders hebben recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Dit is anders dan het geboorteverlof voor vaders en partners. Vaders en partners hebben recht op een week geboorteverlof, en vijf weken aanvullend geboorteverlof.

Wat is aanvullend geboorteverlof?

Aanvullend geboorteverlof is een uitbreiding op het standaard geboorteverlof, waarmee werknemers extra weken vrij kunnen nemen na de geboorte van hun kind.

Ok, verschrikkelijk als het gebeurt, maar we moeten het erover hebben: wat als de moeder overlijdt tijdens de bevalling?

Als de moeder tijdens de bevalling overlijdt ,gaat het resterende bevallingsverlof over op de partner. Je hoopt dat het je werknemers niet overkomt, je hoopt dat het niemand overkomt en als het wel gebeurt, weet je dat dat het geval is.

Veelgestelde vragen

Geboorteverlof, ook wel vaderschapsverlof, kraamverlof of partnerverlof genoemd, geeft de vaders en partners van moeders de mogelijkheid om tijd door te brengen met de pasgeboren baby.

Aanvullend geboorteverlof is een regeling waarbij de partners van moeders met pasgeboren kindjes 5 weken vrij kunnen vragen om bij hun baby te zijn, om zo nog wat beter met hun kroost te bonden. Deze kan verspreid worden opgenomen tot 6 maanden na de geboorte van de baby.

Je werknemer moet bij jou in dienst zijn, je werknemer heeft het standaard geboorteverlof van een werkweek al opgenomen, je werknemer neemt het verlof op binnen zes maanden nadat het kindje geboren is en je werknemer erkent het kind bij de gemeente of is de partner van het kind.

Een werknemer moet ten minste 4 weken voor het verlof ingaat een schriftelijke aanvraag doen: dus per brief of per e-mail. In die aanvraag moet staan over hoeveel weken het verlof moet worden uitgespreid. 

Als werknemer mag je het aanvullend geboorteverlof niet weigeren, omdat het in de Wet arbeid en zorg is opgenomen. Ook vraag je voor je werknemer het aanvullend geboorteverlof aan bij het UWV: deze instantie betaalt vervolgens een uitkering die neerkomt op 70 procent van het loon dat je werknemer normaal krijgt.

Ook belangrijk: hoewel je het aangevraagde aanvullend geboorteverlof in principe niet mag weigeren, mag je tot twee weken van te voren nog wel aanpassingen voorstellen. Daar moeten dan wel zwaarwegende bedrijfsbelangen bij gemoeid zijn, en het kan alleen in goed overleg met je werknemer. Op dat moment kan je zelf bijvoorbeeld andere dagen of weken voorstellen om het verlof te doen.

Disclaimer

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld met als enig doel behulpzame informatie verstrekken aan bezoekers. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Het is ook niet bedoeld als vervanging van persoonlijk financieel advies, raadpleeg bij vragen altijd een financieel adviseur.

Ook interessant