Ga naar content
Laatst bijgewerkt op 22 april 2024 om 14:58

Het netto werkkapitaal geeft aan hoeveel financiële middelen er beschikbaar zijn om de dagelijkse bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Maar let op: het is niet hetzelfde als de cashflow. We leggen straks uit hoe je het netto werkkapitaal precies berekent. Het netto werkkapitaal kan zowel positief als negatief zijn.

Een positief netto werkkapitaal betekent dat er voldoende middelen zijn om de lopende bedrijfsactiviteiten te financieren. Is het werkkapitaal negatief, dan kunnen er liquiditeitsproblemen ontstaan. Er is dan niet genoeg geld beschikbaar in het bedrijf. 

Netto werkkapitaal berekenen

Je berekent het netto werkkapitaal, door de vlottende passiva van de vlottende activa af te trekken. Voorbeelden van vlottende activa zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen. Vlottende passiva zijn bijvoorbeeld crediteuren en kortlopende schulden. 

Kortom: vlottende activa – vlottende passiva = je netto werkkapitaal. 

Te veel werkkapitaal 

Net als in het geval van liquide middelen, is het gunstig als je een positief netto werkkapitaal hebt. Je hebt immers kapitaal nodig om de voorraden aan te vullen en salarissen te betalen, om maar een voorbeeld te noemen. Tegelijkertijd wil je ook niet te veel netto werkkapitaal in bezit hebben. Stel dat jouw vlottende activa bestaat uit een enorme voorraad beperkt houdbare producten die je niet verkocht krijgt. Dan heb je misschien wel een positief netto werkkapitaal, maar de voorraad is onverkoopbaar geworden. 

Disclaimer

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld met als enig doel behulpzame informatie verstrekken aan bezoekers. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Het is ook niet bedoeld als vervanging van persoonlijk financieel advies, raadpleeg bij vragen altijd een financieel adviseur.

Ook interessant